10 - Historická

 1. Sbírkalupa Sbírka Slováckého muzea v Uherském Hradišti
  ÚzemíVětšina sbírkových předmětů pochází z území okresu Uherské Hradiště, příp. jihovýchodní Moravy. Část předmětů pochází z území celé Moravy, Čech, ojediněle z Evropy, zejména z Rakouska a Německa.
  ObdobíNejstarší sbírkové předměty lze datovat do 15. století, převážná část sbírky pochází z 19. a 20. století. Historická sbírka se v muzeu tvořila postupně od 30. let 20. století. Významnými kurátory sbírky byli Bedřich Beneš Buchlovan (1931–1933), Timoteus Pokora a MUDr. Raimund Tománek (1935–1945), Karel Hanák (1945–1950), J. H. Štěrba (1950–1955) a Blanka Rašticová (1976–2016). Sbírka byla představena veřejnosti na řadě dílčích výstav, v současné době je sbírka prezentována v expozici Uherské Hradiště – město královské (jezuitská kolej, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště).
  PředmětySbírkový fond je rozdělen do dvou základních skupin: písemný (papírový) materiál a trojrozměrné předměty. Písemný materiál tvoří propagační materiál (letáky, vyhlášky, plakáty, reklamy aj.), drobné tisky (brožury, katalogy, programy, průvodce, prospekty, pozvánky, blahopřání, kramářské písně aj.), staré tisky a knihy sbírkové povahy, kartografický materiál (mapy, plány, atlasy), tiskoviny, rukopisy, soudobá dokumentace (pohlednice, dobové fotografie aj.). Mezi trojrozměrný materiál jsou zařazeny cechovní předměty, řemeslnické výrobky, militaria (zbraně chladné, palné, výstroj a výzbroj, střelecké terče), religiosa (liturgické předměty, liturgické nádoby, liturgická roucha), předměty užívané v domácnosti (kuchyňské nádobí, nářadí, váhy a míry, osvětlení, skleněné předměty, kuřácké potřeby, nábytek), medaile, řády a vyznamenání, odznaky, textil (oděv, stuhy, prapory), zdravotnictví.
  Obor10 - Historická
  Počet předmětů12602
  Podsbírka obsahuje archiválie
   Jan a Zikmund z Púchova: Kosmografie česká (Popis světa po potopě), 35 x 24 cm, 1554, H 1077 Taneční pořádek plesu v sále Reduty v Uherském Hradišti, 1894, H 7795 Španělská bota, 17. století, H 1997 Palečnice, 17. století, H 2260 Vypichovací cejch, 17. století, H 1870 Pohár z rubínového skla, 19. století, H 1882 Pohár z mléčného skla, Velehrad, 1885, H 1916 Pivní láhev, Jarošov, přelom 19. a 20. století, H 6270 Sodovková láhev, Uherské Hradiště, 20. století, H 6978 Kávovar zn. Lamka, 1. čtvrtina 20. století, H 8136 Mosazný samovar, 20. století, H 11 347 Měděná konev na vodu, 20. století, H 9275 Porcelánový popelník, polovina 20. století, H 11 316 Pánský cestovní necesér, polovina 20. století, H 8283 Brusič žiletek zn. Racid, 20. století, H 8870 Sada břitev v koženém pouzdru, 30. léta 20. století, H 9713 Toaletní souprava, broušené sklo, H 9697 Železná sekyra bradatice, 15. století, H 8826 Ruční pokladna zn. National, 1. polovina 20. století, H 8824 Plechová vývěsní tabule, Uherské Hradiště, 30. léta 20. století, H 12 715 Pamětní list legií, Uherské Hradiště, kolem roku 1920, H 11 154 Upomínkový obrázek z první světové války, Kunovice, 1918, H 7422 Vějíř, upomínka na Jubilejní výstavu v Praze, 1908, H 11 077 Standarta chlapecké měšťanské školy v Uh. Hradišti (líc), hedvábný ryps, 84×96 cm, H 2355 Standarta chlapecké měšťanské školy v Uh. Hradišti (rub), hedvábný ryps, 84×96 cm, H 2355 Límec, šitá krajka, 30. léta 20. století, H 8548 Límec, irská krajka, 1. polovina 20. století, H 8547 Ubrus, šitá krajka, 30. léta 20. století, H 8315 Velum,1. polovina 20. století, brokát, 260×51 cm, H 1108 Dalmatika a ornát, satén a brokát, 1. polovina 20. století, H 5299 a H 11 011. Znak města Uherské Hradiště z průčelí Slováckého muzea, pískovec, H 7639 Bible česká, Nový zákon, zvaná Štyrsova, Mladá Boleslav, 1525, H 1060 Kancionál založený ke cti a chvále Pánu Bohu, autor Pavel Raška, Kněždub, 1774, H 12 500 Mapa Markrabství moravského, autor J. Ch. Müller, vydavatel J. B. Homann, Norimberk, 1714, 52 × 60 cm, H 1432 Plán pevnosti Uh. Hradiště, 1743, 50 × 82 cm, H 1419 Divadelní program, August von Kotzebue: Der Wildfang, 1824, 35 × 21,5 cm, H 1373 Divadelní program, August von Kotzebue: Die Feuerprobe, Blind geladen, 1830, 19,5 × 16,5 cm, H 1372 Plakát, Slovácké museum Uherské Hradiště, autor Adolf Kašpar, tisk Graf. uměl. ústav Antonín Vítek, Praha, 1914, 122 × 93 cm, H 3067 Plakát, Slovácké museum, tisk Slovácká knihtiskárna Karla Novotného, Uherské Hradiště, 1914, 120 × 95 cm, H 4635 Plakát, Slovácké museum, tisk K. Hylský, Uherské Hradiště, 1931, 120,5 × 95 cm, H 5947 Reklamní plakát, Milo, n. p., Olomouc, tisk neuveden, 33,7 × 23,5 cm, H 5753 Reklamní plakát konzervárny bratří Horsákových, Kunovice, tisk J. L. Bayer, Kolín, 35,2 × 23,9 cm, H 5754 Reklamní tabule, V. Blumenschein, Ostrožské Předměstí, 52 × 36,6 cm, H 6275 Pozvánka, silvestrovská zábava, tisk neuveden, Jarošov, 1936, 8,3 × 12,5 cm, H 9011 Pozvánka, opakovací taneční hodina, autor Miloš Novotný, Uherské Hradiště, 1939, 15,1 × 21,7 cm, H 9727 Fotografie, kabinetní, kolorovaná, fotoateliér Vilemína Havlíčková, Uherské Hradiště, po r. 1896, 16,4 × 10,9 cm, H 7769 Fotografie členů veslařského klubu v Uherském Hradišti, 1908, 24,5 × 33 cm, H 1304 Fotografie tenisových kurtů, Uherské Hradiště, přelom 19. a. 20. století, 10,7 × 16 cm, H 6731 Pohlednice Pozdrav ze Starého Hrozenkova, konec 19. století, 9,2 × 14,2 cm, H 7100 Pohlednice Pozdrav z Uh. Hradiště, kolem r. 1900, 9,2 × 14,4 cm, H 5416 Pohlednice hradu Buchlova s vloženým leporelem, kolem roku 1910, 9 × 14 cm, H 6429 Depozitář předmětů ze dřeva Depozitář trojrozměrného materiálu Depozitář trojrozměrného materiálu Depozitář plošného materiálu Program koncertu, Václav Hudeček, Josef Hála, Uherské Hradiště, 1969, 21,2 × 15,1 cm, H 6982 Pečetní typář se znakem Uherského Hradiště, 16. století, H 2242 Oltářní kříž z kostela sv. Jiří v Uh. Hradišti, křišťál a spojovací články 1350–1400, noha, korpus 15.–16. století, stříbro lité, tepané, ryté, zlacené, H 2281 Pozdněgotická monstrance, 15. století, stříbro, lité, tepané, zlacené, H 2282 Glóbus s mapou světa, asi 18. století, H 2253 Cínová konvice uherskohradišťského cechu krejčích a kožešníků, 1717, H 1835 Noční kabátek, plátno, ručně šitá krajka, 1. pol. 20. století, H 8247 Střelecký terč „Čeští landšturmáci“, olej na dřevě, 100 x 98 cm, 1887, H 2309 Dětský kočárek s dřevěnou korbou potaženou plátnem, 1. desetiletí 20. století, H 6999 Detail pušky terčovnice tyrolského vzoru ráže 7,7 mm, 2. pol. 19. století, H 7438 Plakát, Výstava Slovácka 1915, autor J. Uprka, tisk Litografia L. Klabussay v Holešově, Uherské Hradiště, 1915, 120 × 63 cm, H 2858