8 - Zoologická

 1. Sbírkalupa Sbírka muzea Českého lesa v Tachově
  ÚzemíČeský les a jeho podhůří
  ObdobíNaprostá většina sbírkových předmětů vertebratologické sbírky pochází z let 1965-1990. Je výsledkem soustavných faunistických výzkumů prováděných tehdejšími pracovníky muzea (RNDr. Pavel Řepa - zoolog a kurátor sbírek do r. 1991; František Šebor - zoologický preparátor). Reprezentativní část sbírkového fondu byla veřejnosti poprvé představena stálou expozicí v r. 1978. Tato byla v r. 1999 nahražena nově koncipovanou přírodovědnou expozicí "Příroda Českého lesa a jeho podhůří".
  PředmětySbírka čítá zhruba 7000 položek různých systematických skupin obratlovců. Její součástí jsou lihové preparáty ryb, obojživelníků a plazů, kolekce dermoplastických preparátů ptáků a savců, menší osteologická sbírka a rozsahem nevelká sbírka vajec a hnízd. Kvantitativně dominuje dokumentační sbírka drobných savců (rejskovití, myšovití, hrabošovití) s preparáty upravenými do podoby tzv. balků, dále kosterním materiálem a lihovými preparáty některých vnitřních orgánů.
  Obor8 - Zoologická
  Počet předmětů6869
   Apus apus, Tachov (1) okr. Tachov Apus apus, Tachov (2) okr. Tachov Apus apus, Tachov (3) okr. Tachov Bombycilla garrulus, Staré Sedliště okr. Tachov Alauda arvensis, Klenčí p. Čerchovem okr. Domažlice Alcedo atthis, Ostrov u Tachova okr. Tachov Carduelis carduelis, Černošín okr. Tachov Carduelis chloris, Ostrov u Tachova okr. Tachov Carduelis chloris, Tisová okr. Tachov Carduelis spinus, Libá okr. Cheb Emberiza citrinella, Zadní Chodov okr. Tachov Erithacus rubecula, Tachov okr. Tachov Ficedula hypoleuca, Zadní Chodov okr. Tachov Fringilla coelebs, Březí okr. Tachov Fringilla montifringilla, Pořejov okr. Tachov Passer montanus, Tachov okr. Tachov Garrulus glandarius, Jemnice okr. Tachov Hirundo rustica, Broumov okr. Tachov Jynx torquilla, Pec p. Čerchovem okr. Domažlice Lanius excubitor, Diana okr. Tachov Loxia curvirostra, Hlinné (1) okr. Tachov Loxia curvirostra, Hlinné (2) okr. Tachov Loxia curvirostra, Nová Strast okr. Tachov Muscicapa striata, Klenčí p. Čerchovem okr. Domažlice Oriolus oriolus, Tisová okr. Tachov Parus cristatus, Lesná okr. Tachov Parus montanus, Štipoklasy okr. Plzeň-sever Passer montanus, Bor u T. okr. Tachov Passer montanus, Dlouhý Újezd okr. Tachov Passer montanus, Pořejov okr. Tachov Pica pica, Tachov okr. Tachov Pyrrhula pyrrhula, Bor u T. okr. Tachov Pyrrhula pyrrhula, Pořejov okr. Tachov Saxicola torquata, Broumov okr. Tachov Sitta europaea, Hlinné okr. Tachov Sturnus vulgaris, Dlouhý Újezd okr. Tachov Sturnus vulgaris, Tisová okr. Tachov Sylvia borin, Zadní Chodov okr. Tachov Troglodytes troglodytes, Bardejovské Kúpele Turdus merula, Lesná okr. Tachov Turdus merula, Ostrov u Tachova okr. Tachov Turdus musicus, Velké Dvorce okr. Tachov Turdus philomelos, Bezděkov okr. Tachov Turdus pilaris, Bor u Tachova okr. Tachov Turdus viscavorus, Bezděkov okr. Tachov Athene noctua, Tisová okr. Tachov Tyto alba, Bonětice okr. Tachov Corvus cornix, Ostrov u Tachova okr. Tachov Ukázka uložení nevystavených předmětů zoologické podsbírky Corvus corone, Nová Strast okr. Tachov Tyto alba, Bernartice okr. Tachov Ukázka uložení nevystavených předmětů zoologické podsbírky Ukázka uložení nevystavených předmětů zoologické podsbírky