2 - Petrografická

 1. Sbírkalupa Sbírka Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
  ÚzemíRokycansko
  Období60. - 90. léta 20. století. Podsbírka vznikla vlastní výzkumnou činností muzea.
  PředmětyVzorky hornin, vrtná jádra.
  Obor2 - Petrografická
  Počet předmětů411
   477/1970, P57, spilit, lok. Olešná 9/1987, P78, pískovec, lok. Týřovice 477/1970, P14, břidlice, Holoubkov 2, lok. rokle V obci 477/1970, P16, arkóza, Cerhovice, lok. Cerhovská hora 477/1970, P28, oolit pelosideritový, lok. Zbiroh, Bukov 1, Josefská štola - haldy P17/2003, P329, ryolit, lok. Těně 477/1970, P40, pískovec, lok. Mirošov, Holubí kout P13/2006, P379, granátický svor, lok. Měděnec P13/2008, P390, granodiorit, lok. Litice P13/2006, P377, brekcie (s galenitem a sideritem), lok. Příbram, Březové hory 477/1970, P17, arkóza, Cerhovice, lok. Cerhovská hora 477/1970, P27, oolit hematitový, lok. Zbiroh, Bukov 1, Josefská štola 477/1970, P39, diabas slídnatý, lok. Matčina hora u Přísednice P12/1995, P107, buližník (stromatolit), lok. Kokšín P18/2003, P330, lydit (buližník), lok. Planiny 477/1970, P19, břidlice (písčitá), lok. Rokycany, Čilina P13/2006, P378, sintr, lok. Koněprusy, Zlatý Kůň P2/2007, P385, syenit, lok. Matčina hora, Přísednice P13/2006, P376, rohovec, lok. Cesano u Senigalie Uložení petrografické sbírky 477/1970, P59, břidlice (kamenečná), lok. Darová, Kříše, doly P19/2003, P331, lydit (buližník), lok. Trokavec P20/2003, P332, mandlovec, Zaječov, lok. Dolní Kváň, lom P20/2003, P333, mandlovec, Zaječov, lok. Dolní Kváň, lom P48/2003, P363, rohovec, lok. Mirošov, pole Na dolinách, za benz. pumpou P30/2006, P384, hydrotermální žilní vápenec, lok. Hlohovičky u Zbiroha 477/1970, P13, porfyrit, Kyšice, lok. důl Škodovky Uložení petrografické sbírky Uložení petrografické sbírky - profil