13 - Numizmatická

 1. Sbírkalupa Sbírka Husitského muzea v Táboře
  ÚzemíEvropa, kde převažují Čechy, Asie, Amerika, Afrika
  Období5 st. př. n. l. – 21. století
  PředmětyVelmi rozsáhlá podsbírka, rozčleněná na mince, včetně nálezů, papírová platidla, medaile, faleristiku a odznaky. Obsahuje numizmatiku mnoha nominálů a hodnot mnoha zemí světa všech kontinentů, od antiky až po současnou dobu. V nálezech samozřejmě nechybí „husitské haléře“, nalezené v táborské mincovně.Odznaky zahrnují různé druhy odznaků a stuh se zaměřením na region a rezonanci husitské tradice. Týkají se zároveň spolkových, společenských aktivit, armády, významných podniků, apod.Mince jsou v kartotéce řazeny podle země, státu, panovníka, nominálu, ročníku ražby, mincovny a uvedením katalogu. Obdobně jsou řazeny i bankovky a medaile.
  Obor13 - Numizmatická
  Počet předmětů17915
  Podsbírka obsahuje kulturní památky
   mince - ČSR, stříbrná, 20 Kč, 1933 uložení podsbírky v depozitáři uložení podsbírky v depozitáři uložení mincí v expozici Táborský poklad v areálu táborského hradu medaile - Uzavření míru v Paříži, 1815 medaile - Ludvík XVL., žeton medaile - Panna Marie, Jan Křtitel odznak - 40 let trvání Sokola ve Veselí nad Lužnicí, 1927 odznak - 50 let Činorodého společ. hostinských v Soběslavi (1882-1932) odznak - II. okresní sjezd čs. obce legionářské v Soběslavi 4. - 6. 7. 1936 odznak - Slet Sokolské župy Žižkovy, 500. výročí založení Tábora, 6. 6. 1920 odznak - Slet sokolstva Pražského kraje v Táboře, 1935 odznak - Postavení pomníku prezidenta T. G. Masarykovi a padlým vojínům ve světové válce ve Veselí nad Lužnicí, 1929 odznak - Předání vlajky selské jízdě ve Veselí nad Lužnicí, 1927 bankovka - SSSR, 3 červonce, 1937 bankovka - SSSR, 10 červonců, 1937 bankovka - ČSR, 5 korun, 1945 bankovka - ČSR, 5 korun, 1949 medaile - ke korunovaci Ferdinanda I., 1836 medaile - Všeobecná zemská jubilejní výstava Praha, 1891 medaile - 100. narozeniny Františka Palackého medaile - Karel Havlíček Borovský medaile - Svěcení praporu Sokola Železný Brod, 1872 medaile - 50 let vlády Františka Josefa I. medaile - František Wilhelm IV., pruský král medaile - Korunovace Leopolda II. medaile - Cyril, Metoděj, Jan Nepomucký medaile - Napoleon III. le Miserable medaile - Queen Victoria, žeton medaile - Odhalení pomníku Jana Žižky v Táboře, 1877 medaile - Pražský groš Václava II. medaile - italská vojenská medaile - Karel, císař rakouský, český, uherský medaile - Železný kříž medaile - Položení základu chrámu sv. Víta medaile - 1. štěpánský groš medaile - Krajský sjezd v tělocviku v Ústí nad Labem, 1881 medaile - Otevření sokolovny v Jistebnici, 1933 medaile - 50 let vlády Františka Josefa I., 1873 medaile - 50 let vlády Františka Josefa I., 1873 medaile - 65 let vlády Františka Josefa I., 1898 medaile - Karel IV. (1316-1378) řád - Záslužný kříž Františka Josefa I., 1849 řád - 60 let vlády Františka Josefa I., 1908 mince - ČSR, stříbrná, 100 Kč, 700. výročí jihlavského horního práva, 1949 mince - ČSR, stříbrná, 10 Kč, 1931 mince - ČSR, stříbrná, 10 Kč, 1931 mince - ČSR, stříbrná, 10 Kč, 1932 mince - ČSR, stříbrná, 10 Kč, 1954 mince - ČSR, stříbrná, 5 Kč řád - kříž v kruhu pamětní mince vydaná v sérii Největší vojevůdci historie - Evžen Savojský pamětní mince vydaná v sérii Největší vojevůdci historie - Leonidas I. pamětní mince vydaná v sérii Největší vojevůdci historie - Kardinál Richelieu pamětní mince vydaná v sérii Největší vojevůdci historie - Jindřich V. uložení podsbírky v depozitáři