24 - Anthropos-archeologie

 1. Sbírkalupa Sbírka Moravského zemského muzea
  ÚzemíPřevážně Morava, méně Čechy a cizina (zejm. Francie, Libye, Austrálie)
  Obdobípaleolit, většinou mladý, a mezolit. Z pozdějšího (zemědělského) pravěku pocházejí jen štípané industrie z těžních revírů (zatím v doprovodné dokumentaci). Sbírka obsahuje pozůstalosti soukr. sběratelů z přelomu 19. a 20. Století (M. Kříž, K.J. Maška, J. Knies), dále materiál z rozsáhlých výzkumů prof. K. Absolona a z vlastní poválečné akviziční činnosti MZM.
  PředmětyZ cca 95% štípaná industrie, zbytek kostěné a parohové výrobky. Sbírka obsahuje též unikátní kolekci paleolitického umění z Dol. Věstonic, Předmostí, jeskyně Pekárny atd. (lidské a zvířecí plastiky, částečně i keramické, rytiny na kostech a v kameni, atd.)
  Obor24 - Další
  Počet předmětů177551
  Podsbírka obsahuje kulturní památky
    Zdobený mamutí kel, Předmostí u Přerova. Provrtaný paroh s rytinami dvou medvědů – magdalénien, Mokrá, jeskyně Pekárna. Hlavní depozitář – uložení předmětů v depozitárních skříních. Hlavička nosorožce z pálené hlíny – gravettien, Dolní Věstonice. Lví hlavička z pálené hlíny – gravettien, Dolní Věstonice. Figurka medvěda z pálené hlíny – gravettien, Dolní Věstonice. Hlavička koně z pálené hlíny – gravettien, Dolní Věstonice. Skládanka porcelanitového jádra a příslušných úštěpů – střední paleolit, Štramberk, jeskyně Čertova díra. Hrotitý úštěp se stopami opotřebení – střední paleolit, Brno, Arne Nováka 1. Pěstní klín z brekciového rohovce - střední paleolit, Sloup v Moravském krasu, jeskyně Kůlna. Listovitý hrot z rohovce – szeletien, Moravský Krumlov IV, vrstva 0. Drasadlo z jurského rohovce – střední paleolit, Brno, Arne Nováka 1. Zdobená lžíce z mamutoviny – gravettien, Dolní Věstonice. Jednopodstatové jádro – střední paleolit. Štramberk, jeskyně Šipka. Dvoupodstavové jádro z křemene – střední paleolit, Sloup v Moravském krasu, jeskyně Kůlna, vrstva 7a. Jednopodstavové čepelové jádro na pěsním klínu, Sloup v Moravském krasu, jeskyně Kůlna, vrstva 6. Pěstní klín z citrínu – střední paleolit, Sloup v Moravském krasu, jeskyně Kůlna, vrstva 7a. Zlomek kosti s křížícími se rýhami – střední paleolit, Sloup v Moravském krasu, jeskyně Kůlna, vrstva 7a. Dvoulící sekáč z droby – Micoquain, Sloup v Moravském krasu, jeskyně Kůlna, vrstva 6a. Valoun jurského vápence s červenou hmotou na povrchu – manuport, Sloup v Moravském krasu, jeskyně Kůlna, vrstva 7a. Plastika rosomáka z pálené hlíny – gravettien, Předmostí u Přerova. Závěsek v podobě stylizované ženské postavy – gravettien, Dolní Věstonice. Stylizovaná postava ženy z mamutoviny – gravettien, Dolní Věstonice. Stylizovaná postava ženy z mamutoviny – gravettien, Dolní Věstonice. Hlavička ženy řezaná z mamutoviny – gravettien, Dolní Věstonice. Soška muže z mamutoviny – gravettien, Brno II – Francouzská ulice. Dekorovaný zlomek mamutí lopatky – gravettien, Předmostí u Přerova. Kloubní hlavice mamutí kosti s důlky interpretovaná jako stylizace lidské tváře – gravettien, Předmostí u Přerova. Stylizovaná ženská figura z upraveného mamutího prstního článku – gravettien, Předmostí u Přerova. Zdobený lžícovitý předmět ze štěpiny mamutí kosti – gravettien, Dolní Věstonice. Plochý oblázek břidlice s rytým motivem – magdalénien, Habrůvka, jeskyně Býčí skála. Zloměk plochého oblázku břidlice zdobený rýhami – magdalénien, Habrůvka, jeskyně Býčí skála. Zloměk plochého oblázku břidlice zdobený rýhami – magdalénien, Mokrá, jeskyně Pekárna. Oblázek břidlice s mřížkovým vzorem – magdalénien, Ochoz, Ochozská jeskyně. Přívěsek z mamutoviny zdobený ovály – gravettien, Předmostí u Přerova. Soška mamuta vyřezaná z mamutího klu – gravettien, Předmostí u Přerova. Vidlicovitý předmět z mamutoviny – gravettien, Předmostí u Přerova. Stylizovaná rytina ženy na mamutím klu – gravettien, Předmostí u Přerova. Tyčinka mamutoviny s plastickou výzdobou – magdalénien, Mokrá, jeskyně Pekárna. Plochý oblázek s rytou výzdobou – magdalénien, Habrůvka, jeskyně Býčí skála. Plochý oblázek břidlice zdobený rýhami – magdalénien, Habrůvka, jeskyně Býčí skála. Rytina bizonů na koňském žebru – magdalénien, Mokrá, jeskyně Pekárna. Lžícovitý předmět z dolní čelisti koně s rytinou koně – magdalénien, Mokrá, jeskyně Pekárna. Lžícovitý předmět z dolní čelisti koně s rytinami koní – magdalénien, Mokrá, jeskyně Pekárna. Stylizace ženské figury řezaná z mamutoviny – magdalénien, Mokrá, jeskyně Pekárna. Ženská postava ve formě tyčinky s naznačenými prsy – magdalénien, Lažánky, Rytířská jeskyně. Kostěný terčík s paprskovitými rýhami, Morká, jeskyně Křížova. Lidský obličej řezaný do plátku mamutoviny – gravettien, Dolní Věstonice. Torzo spodní části ženského těla z mamutoviny – gravettien, Dolní Věstonice. Torzo mužské postavy z pálené hlíny – gravettien, Dolní Věstonice. Hlavní depozitář – uložení předmětů ve vitrínách.