5 - Botanická

 1. Sbírkalupa Sbírka Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
  ÚzemíČR (především Rokycansko, Brdy, Křivoklátsko a západní Čechy), SR, ojediněle Evropa.
  ObdobíNejstarší sběry pocházejí z konce 19. století, dále zastoupena první čtvrtina 20. století, 60. léta 20. století a 90. léta 20. století.Sbírka vznikala od počátku výzkumnou činností pracovníků muzea, jedná se o dokladové herbáře ke květeně vyjmenovaných území, v 90. letech též o srovnávací materiál.
  PředmětyExikáty (herbářové položky) mechorostů, lišejníků a vyšších rostlin.
  Obor5 - Botanická
  Počet předmětů8123
   N8/2002 BS2594 Panicum miliaceum L., Rokycany, rumiště u Rakovského potoka .., 26. 8. 1950, leg. et det. K. Jágr. N25/1994 BS1035 Tithymalus dulcis (L.)Scop., Teršov, SV svah v PR Lípa, 23.5. 1994, leg. et det. Šandová N4/2002 BS2341 Leonurus cardiaca L., Rokycany, na rumišti za Rašínovem.., 7. 7. 1956, leg. et det. J. Pešek. N8/2002 BS 2537 Petasites albus Gärtn., levý břeh Padrťského potoka u hájovny Amerika.., 22. 4. 1951, leg. et det. K. Jágr. N36/1967 BL11 Cladonia alcicornis (Lght.)Schaer., kambr. břidly pod Felbabkou, 10. 9. 1924, leg et det. V. Los, rev. Bayerová 2005 (=C.foliacea) N36/1967 BL16 Cladonia squamosa (Scop.)Hoffm., Strašice, při cestě borem na Pískovém vrchu, VI.1912, leg. et det. B. Horák. N11/1999 BL91 Hypogymnia physodes (L.)Nyl, Brdy, Jahodová hora, 12. 8. 1999, leg. et det. : Šandová, rev. Halda 2005. N132/1967 BM139 Aulacomnium androgynum, Brdy, skála v lomu pod Hrachoviskem, sine dat, leg. et det. V. Los. N17/1998 BM189 Plagiothecium undulatum (Hedw.) B.S.B., Brdy, Hradčanské skály,15. 6. 1998, leg. et det. M. Šandová N55/1967 BM33 Fegatella conica Corda, Kornatice, na spodku olše podle potoka, sine dat, leg. et det. B. Horák N66/1967 BM58 Hypnum chrysophyllum, Böhmen, Kalkfelsen im Prokopithale bei Prag, 9. 8. 1896, leg. et det. Bauer. 211/93 BS794 Phegopteris dryopteris (=Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman), Pavlovsko, PP Žďár, 17. 8. 1993, leg. et det. Šandová. N18/1994 BS915 Vinca minor L., Skořice, u chat nad horním rybníkem JZ obce, 7. 5. 1994, leg. et det. Šandová. Evidenční karta k herbářové položce BS915 N4/2008 BL129 Evernia sp., Holoubkov, vrch Trhoň, 11. 1. 2008, leg. M. Šandová N14/99 BL98 Pseudoevernia furfuracea, Brdy, levý břeh Klabavy cca 100m od silničního mostku silnice Strašice- Buková, leg et det. M. Šandová 19.8. 1999, rev.: J.P. Halda, 21.11. 2005 N4/2011 BL160 Cetraria islandica, V lese pod Radyní, 26.4. 1968, Šimková. N4/2012 BL150 Umbilicaria deusta, na skále pod Radyní, 26.4. 1968, Šimková. N11/1999 BL94 Cladonia gracilis (? Cl. furcata) , Brdy, Jahodová hora – na vrcholu, leg et det M. Šandová, 12. 8. 1999, rev.: Cladonia furcata, J.P. Halda, 21.11. 2005. N110/1967 BL37 Evernia prunastri, Plzeňská pahorkatina, Lopata - na modřínech, leg B. Horák, VII. 1902. N113/1967 BL50 Parmelia acetabulum, staré kleny V chalupách nad Dolním rybníkem Padrťským, 640 m n.m., 25. srpna 1926, leg et det V. Los. Př. č. 397/92 inv.č. BM11 Aulacomnium palustre, Rokycany, Rokycanská stráň, část Drahouš, J orient.svah příkopu na J úpatí stráně v místě stavby D5 – 0508, 355 m n.m.,leg M. Šandová 25.4. 1991, Př. č. 412/92 inv. č. BM30 Fontinalis antipyretica, Holoubkov, dno potoka Chejlava, pokryv kamenů, v místě přeložky potoka pro stavbu dálnice D5 – O507, leg. M. Šandová 7.8.1991, det M. Vondráček. Př. č . 54/67 inv. č. BM32 Eurhynchium striatum, Brdy, Padrťský potok (břehy) za Strašicemi, leg et det B. Horák, VI. 1904. Př. č. 63/67 inv. č. BM47 Hylocomium splendens, Lesní žleb v polích nad Litohlavy, leg et det B. Horák, VIII. 1901. Př.č. 42/67 inv.č. BM152 Climacium dendroides, Podbrdsko, Cháchov, leg et det B. Horák, sine dat. 030 resize Uložení krabic s položkami mechorostů v regálech 034 resize Uložení cévnatých rostlin v zásuvkách ve skříních podle rodů 031 Uložení lišejníků v obálkách a v herbářových krabicích