9 - Archeologická

 1. Sbírkalupa Sbírka Městského muzea a galerie v Hranicích
  ÚzemíArcheologickou sbírku v počtu dvanácti evidenčních čísel, které obsahují 265 kusů (stav 04/2016), tvoří převážně archeologické nálezy získané z náhodných nálezů nebo archeologických výzkumů v 90. letech v Hranicích a na Hranicku. Předměty byly předány vedoucími výzkumů. Některé předměty věnovali občané, kteří je nalezli při opravách domů. Ve všech případech se jednalo o dary.
  ObdobíČasově lze předměty zařadit do eneolitu (pozdní doby kamenné), slovanského období (doba hradištní) a do středověku a raného novověku (15. - 17. století).
  PředmětyArcheologickou sbírku tvoří různé stavební články (fragment gotického klenebního žebra, kamenná ostění a příčníky oken, dlaždice). U nálezů z období středověku se jedná o zlomky keramiky, mazanici a osteologický materiál.
  Obor9 - Archeologická
  Počet předmětů435
   Lebka medvěda jeskynního Ukázka zlomků drobných kostí Fotografie části mamutího klu Drobná zploštělá miska Zachovalé mamutí žebro Nástroje štípané a otloukač Bronzový hrot kopí s tulejí Bronzová spona s připojenou jehlicí Ukázka bronzové sekyrky Několik zlomků keramiky Ukázka velkého sekeromlatu Bronzová oblouková spona, etruský import Zlomek mamutí končetiny Ukázka štípaných nástrojů Tři bronzové části udidla Bronzové tyčinkové náramky Slezský koflíček s odlomeným uchem Bronzové dláto se svislým ostřím a tulejí Bronzové sekyrky s tulejí a ouškem, zdobené plast. žebry Krabice s exponáty z archeologické podsbírky Spodní část květináčové nádobky z oblasti Svrčov Uložení archeologické podsbírky Detail uložení a popisu krabic Nádoba zdobená vodorovnými rýhami z oblasti Svrčov Železná podkova z oblasti Svrčov Železné ostruhy z oblasti Svrčov Železný hrot kopí z oblasti Svrčov