8 - Zoologická

 1. Sbírkalupa Sbírka Městského muzea a galerie v Hranicích
  ÚzemíExponáty pocházejí z území bývalého Československa. Sbírka byla vytvořena z darů.
  ObdobíExponáty jsou zapsány v roce 1971, bližší údaje nejsou známy.
  PředmětyJedná se různé druhy ptáků, žijících na našem teritoriu: Vrána šedá, Lelek obecný, Kukačka obecná, Hrdlička divoká, Lyska černá, Čírka obecná, Bukač velký, Dytík úhorní, Potáplice severní, Čírka obecná, Káně lesní ruská, Brávník obecný, Cvrčala obecná, Drozd zpěvný, Špaček obecný, Ledňáček obecný, Brkoslav severní, Strnad luční, Dudek chocholatý, Rákosník velký, Lejsek šedý, Strnad obecný, Zvonek zelený, Pěnice hnědokřídlá, Čížek obecný, Vrabec polní, Vrabec domácí, Rákosník proužkovaný, Budníček lesní, Pěnice černohlavá, Budníček menší, Pěnkava obecná, Červenka obecná, Slavík obecný, Budníček větší, Králíček obecný, Konopka obecná, Jestřáb obecný, Dřemlík tundrový, Ostříž obecný, Sokol stěhovavý, Koroptev polní, Jespák obecný, Křepelka obecná. Celá podsbírka je v dlouhodobé výpůjčce v Ornitologické stanici Muzea Komenského v Přerově.
  Obor8 - Zoologická
  Počet předmětů44