24 - Pohlednice

 1. Sbírkalupa Sbírka Oblastního muzea Děčín
  ÚzemíDěčín, Podmokly, Děčínsko, České Švýcarsko, okres Děčín, sousední regiony, Čechy, cizina - především Německo (Saské Švýcarsko).
  ObdobíPřevážná část sbírky dokumentuje vývoj města a regionu konce 19. a 1. polovinu 20. století, Starý muzejní fond je doplňován nákupy a dary. Nejstarší sbírkové předměty pochází z konce 1. poloviny 19. století.
  PředmětyKarton, polokarton, barevná litografie, tisk.
  Obor24 - Další
  Počet předmětů2402
   P 1 barevné foto středověkého hradu Tolštejn s třemi erbovními      naky, tisk, rozm. 15,1 x 10,7 cm, datování r.2001 P 2 Tolštejnské panství s razítkem loupežníka Vildy, barev. tisk,rozm. 15,1 x 10,7 cm, dat. asi 2002 P 3 barevná kresba hradu Tolštejn v r. 1515, v rozích erbovní      znaky, barevný tisk-litografie, rozm. 15,1 x 10,7 cm,     dat.r.2002 Barevná kresba hradu Tolštejn v r. 1515, v rozích erbovní      znaky, barevný tisk-litografie, rozm. 15,1 x 10,7 cm,     dat.r.2002 P 5    pohl.Děčína s 32 snímky pamaátek a      pozoruhodností, se znakem města Děčín,     rozm.15,1 x 10,1 cm, barev. tisk, dat. r.2000    P 6    pohlednice s fotem děčínského zámku včetně tří snímků     města , rozm. 15,1 x 10,7 cm, barev. tisk, dat. r. 2000 P 7  pohlednce se snímkem děčínského zámku, vydaná     ke 160. výročí připlutí saského parníku Königin-Maria 14.6.1838, barev. tisk, rozm. 15,1 x 10,7 cm, dat. r.1998 P 8   pohl. se snímkem na Pravčickou bránu a restaurant Sokolí hnízdo, barev.tisk,rozm. 21 x 10,7 cm, datování r.2000  P 9 pohlednice s nádvořím děčínského zámku, vstupní část, tisk     /v hnědém provedení/, rozm. 14 x 9,1 cm,     datace 1.pol.20.stol. P 10  horská chata v Alpách, v pravém rohu text tužkou, revers s razítem –WARNSDORFER 12.AUG.1902 HÜTTE,barevný tisk, rozm. 14 x 9 cm, datace r.1902 P 20  čb kresba, karikatura VZV vozíku Desta Děčín     nad srázem,čb tisk, rozm. 10 x 14,9 cm, datace    60.-70.léta 20.stol. P 11 čb kresba s karikaturou VZV Desta Děčín, autorem C. Moškovič, čb tisk, rozm. 10 x 14,9 cm,    datace 60. – 70. léta 20.stol. P 12  čb kresba s karikaturou VZV Desta Děčín / postavička    lékaře na vidlích vozíku/, čb tisk, rozm. 10 x 14,9 cm,    datace 60. – 70. léta 20. stol. P13   čb perokresba karikatury s figurkou opraváře hodin     na katedrále, VZV Desta Děčín, čb tisk,    rozm. 10 x 14 cm, datace 60.-70. léta 20. stol. P 14  čb kresba s karikaturou hráčů karet v oblacích, VZV    Desta Děčín, čb tisk, rozm. 10 x 14 cm,    Datace 60.- 70. léta 20. stol. P 15  čb. kresba s karikaturou VZV Desta Děčín v propasti    mezi skalami, čb. tisk, rozm. 10 x 14,9 cm,     datace 60. – 70. léta 20. stol. P 16  čb kraesba, karikatura s houpající se ženskou    postavičkou na vysokozdvihu, Desta Děčín, čb tisk,    rozm. 10 x 14,9 cm, datace 60.-70.léta 20.stol. P 17  čb. krasba, karikatura se sudem vody na vidlích     vysokozdvihu Desta Děčín, čb tisk, rozm.10 x 14,9 cm    datace 60.-70. léta 20. stol. P 18  čb kresba, karikatura VZVs postavičkou sundavající     hvězdu z nočního nebe, Desta Děčín, čb tisk,    rozm. 10 x 14,9 cm, datace 60.-70.léta 20. stol. P 19  čb kresba, karikatura VZV s postavickou sochaře, Desta     Děčín, čb tisk, rozm. 10 x 14,9 cm, datace 60.-70.léta     20.stol. P 21  bývalé Tržní nám.v Děčíně / masarykovo nám./     se starou kašnou, tisk / hnědá/, rozm. 10,5 x 14,7 cm,    datace r.1907 P 22  Děčín 1, Nádražní ul. a nám. Hvězda / nyní Pohraniční     ul.a nám. Svobody /, tisk /hnědá/, rozm. 10 x 14,9 cm,     datace r.1909 P 23   Děčín 1, Školní nám. / nyní Komenského nám./,     tisk /hnědá/, rozm. 10 x 14,9 cm, datace r. 1914 P 24   Děčín-Podmokly, Teplická ul. / vlevo restaurant a     hotel , vpravo část věže evangel. kostela /, tisk /hnědá/,     datace před r. 1914 P 25   Děčín-Podmokly, Café Wien proti hl. nádraží     tisk /hnědá/, rozm. 10 x 14,9 cm, datace 1912       Pohled do skříňky na uložení sbírky pohlednic Pohled do depozitáře Historický dokument,pohlednice, fotografie, Nové dějiny na uložení předmětů Pohled do depozitáře Historický dokument,pohlednice, fotografie, Nové dějiny na uložení předmětů