25 - Muzeum Varnsdorf

 1. Sbírkalupa Sbírka Oblastního muzea Děčín
  ÚzemíPředměty pochází z Varnsdorfu, jeho okolí, okresu Děčín, Čech, Lužice, Saska, Německa, Rakouska.
  ObdobíSbírka dokumentuje převážně 19. a 20. století, k nejstarším předmětům patří vzácné Koptské tkaniny, archeologické předměty a k nejzajímavějším pozůstalost lužickosrbské básnířky Hanky Krawcecz. Muzeum bylo často uzavřeno a měnilo kurátory, teprve od roku l998 se podařilo získat stálého kurátora sbírky Mgr. J. Zbihleje.
  PředmětySbírka obsahuje mineralogický materiál, paleontologický materiál, zoologický materiál, archeologické předměty, nábytek, keramiku, kameninu, porcelán, sklo, obrázky na skle, střelecké terče, obrazy, kresby, grafiky, plastiky, oděvy, bytový textil, prapory a korouhve, drobné textilie, pohlednice, ostatní tisky, historické dokumenty, fotoalba, staré fotografické techniky, numismatický materiál - kovová platidla, medaile a plakety, papírová platidla, odznaky, odznaky spolku Schlaraffia, zbraně, hodiny, kancelářská technika, tiskařské formy, devocionálie, textilní vzorkovnice, betlémové figurky.Materiály: keramika, sklo, slitiny kovů, dřevo, papír, vosk, železo, cín, kůže, drahé kovy.
  Obor25 - Jiná
  Počet předmětů8881
   Josef A. Palme, Krajina, kresba tuší, 1932, 500 x 727 mm Hanka Krawcec, Jurij, dřevoryt, 1951, 175 x 188 mm Fotografický portrét Vincenze Pilze, papír, konec 19. století, 255 x 208 cm Reklamní plakát firmy Scholze Warnsdorf, první polovina 20. století, 667 x 1000 mm Hanka Krawcec, Mladý pár, kresba tužkou, 1932, 240 x 310 mm Vzorník ručně tištěných sametů z let 1842-1844, 165 x 475 mm Josef Schubert, Missa Sacra z Varnsdorfského muzea, přepsal Franz Winkler, 19. století, 400 x 290 mm Vincenz Pilz, Navštívení Panny Marie, kresba perem, polovina 19. století, 231 x 149 mm Fotografický portrét malíře Johanna Grusse, papír, 50. léta 19. století, 155 x127 mm Pražské Jezulátko v ozdobné skříňce, vosk, textil, kov, dřevo, 1741, plastika: v. 490 mm, skříňka: 960 x 550 x 25 mm Alois Palme, Situations Plan von Warnsdorf in sechs Gemeinden, litografie, 1836, 446 x 539 mm Dominik Rudolf, Jezdec na velbloudu, dřevořezba, 1885, v. 160 mm Hanka Krawcec, Mladý pár, kresba tužkou, 1932, 240 x 310 mm Vitrážové okno v dřevěném rámu, uprostřed kruh s barevnými zkříženými puškami a samostřílem, dvěma prachovnicemi a kruhovým terčem lemovaný zelenými listy s žaludy, 620 x 590 mm Anton Donat, Anděl, betlémová figurka, tempera na papíře, konec 18. století, v. 290 mm Anonym, Portrét Antona Fröhlicha (1735 – 1790) zakladatele manufaktury G. A. Fröhlich´s Söhne, olejomalby na plátně, druhá polovina 18. století, 420 x 550 cm Johann Gruss, Panoramatická výhledová růžice z Luže, tisk, 1828, 335 x 335 mm Anton Möller, Orientierungs Plan der Stadt Warnsdorf, 1910, 286 x 311 mm Flašinet v dřevěné skříňce z hnědého dřeva, na přední straně deska s látkovými výplněmi, ve středu ozdobná dřevořezba v podobě lyry v ornamentálním věnci, 640 x 350 x 620 mm Reinhold Klaus, Ženský akt, kresba uhlem, 1903, 1940 x 960 mm Wenzel Salomon, Interiér tkalcovské světničky, olejomalba na plátně, 1937, 565 x 800 mm Jaroslav Horejc, prováděcí model sousoší pro pomník padlým ve druhé světové válce ve Varnsdorfu, sádra, 50. léta 20. století, v. 1220 mm Walter Seeliger, Zajetí Krista, lept, začátek 20. století, 495 x 642 mm Anton Schrauber, Portrét Rudolfa Liebische, kolorovaná fotografie, začátek 20. století, 780 x 650 mm Josef A. Palme, Krajina, akvarel, 1926, 310 x 230 mm Střelecký terč s vyobrazením požáru Varnsdorfu (28. 3. 1829), olejomalba na dřevěné desce, 1830, 1060 x 1060 mm Střelecký terč s vyobrazením svěcení praporu před c. k. střeleckými závody na náměstí ve Varnsdorfu, olejomalba na dřevěné desce, 1847, 1275 x 1175 mm Uložení sbírkových předmětů ve všeobecném depozitáři Uložení sbírkových předmětů ve všeobecném depozitáři Anonym, Portrét Aloise Palmeho (1793–1864) varnsdorfského kronikáře a továrníka, tisk, druhá polovina 19. století, 132 x 160 mm A. Thiele, Stará a nová budova fary na náměstí ve Varnsdorfu, akvarel, 1903, 360 x 370 mm Varnsdorfská Madona, 15. století, v. 960 mm Vincenc Janke, Svatá Antonín, podmalba na skle, konec 18. století, 260 x 320 mm Vincenc Janke, Svatý Antonín, podmalba na skle, konec 18. století, 260 x 320 mm W. Birckner, Zvonice u poutního kostela v Horní Polici, uhel, 1911, 370 x 450 mm Autograf notového zápisu Bjarnata Krawce, Praha 1937, 240 x 320 mm Johann Vincenc Reim, Auf der Lausche, kolorovaná mědirytina, 19. století, 160 x 200 mm Vincenc Janke, Sv. Františka Římská, podmalba na skle v zrcadlovém rámu, konec 18. století, 540 x 300 cm Anton Donat, Dva pastýři, betlémová figurka, tempera na papíře, konec 18. století, v. 205 mm Vincenc Janke, Archanděl Michael, podmalba na skle v zrcadlovém rámu, konec 18. století, 470 x 750 mm Karel Prokop, Valdštejnský palác v Praze, litografie, 30. léta 20. století, 469 x 440 mm Anonym, Poslední večeře Páně, malba na dřevě, počátek 17. století, 436 x 1280 mm Johann Gruss, Portrét děkan Joachima Liebische, olejomalba na dřevěné desce, 1830, 250 x 210 mm Hanka Krawcec, Nevěsta z Bórkowů, podmalba na skle, 70. léta 20. století, 130 x 220 mm Adolf Schorisch, S. Georgental mit Kreuzberg und dem Tannenberg, perokresba, 1933, 128 x 264 mm Vincenc Janke, Svatá Klára, podmalba na skle v zrcadlovém rámu, konec 18. století, 470 x 750 mm Ad. Hanke, Fotografie sochy Ježíše Krista ze starokatolického kostela ve Varnsdorfu, přelom 19. a 20. století , 110 x 165 mm Stará a nová budova fary na náměstí ve Varnsdorfu, fotografie, začátek 20. století, 289 x 394 mm Johann Wilhelm Krick, Ukřižování, lept, první polovina 20. století, 732 x 359 mm Josef Vietze, Pilníkář ze severních Čech, litografie, 20. léta 20. století, 655 x 495 mm Josef A. Palme, Labské údolí ze Střekova, akvarel, 1929, 315 x 195 mm Střelecký terč s vyobrazením shromáždění při střeleckých závodech na střelnici za náměstím ve Varnsdorfu, olejomalba na dřevěné desce, 1845, 1190 x 1240 mm Wenzel Salomon, Pohled na varnsdorfský zámek v roce 1797, olejomalba na plátně, první polovina 20. století, 1470 x 955 mm Wenzel Salomon, Pohled na dnešní Národní ulici, olejomalba na plátně, 1912, 1450 x 960 mm Anonym, Svatý Jan Nepomucký, kopie obrazu Františka Tkadlíka z varnsdorfského děkanského kostela, olejomalba na plátně, první polovina 19. století, 710 x 610 mm Uložení sbírkových předmětů v depozitáři obrazů