19 - Písemnosti a tisky

 1. Sbírkalupa Sbírka Městského muzea a galerie v Hranicích
  ÚzemíSbírka prostřednictvím fotografií, dokumentů, plakátů a dalších zachycuje události a osobnosti převážně na teritoriu Hranicka a Přerovska, výjimečně v souvislosti s některými událostmi či osobami na Hranicku mají sbírkové předměty přesah celorepublikový.
  ObdobíDokumenty zachycují období od poloviny 19. století do 70. let 20. století. Sbírkové předměty začaly být shromažďovány při vzniku muzea v Hranicích po roce 1905.
  PředmětySbírka má 728 evidenčních čísel, pod kterými je téměř deset tisíc sbírkových předmětů. Sbírka obsahuje fotografie zachycující Hranice, blízké lázně Teplice nad Bečvou, hrad Helfštýn, vesnice na Hranicku, dále obsahuje různé vyhlášky, plakáty, výuční a propouštěcí listy, vysvědčení, písemné legionářské památky, jednotlivé fotografie, noviny, pozvánky na kulturní akce, provolání k občanům, okresní věstníky pro správní okres, materiály vztahující se k hranickým školám a výrobním podnikům. K zajímavostem patří například velkorozměrné plakáty ze 40. let minulého století, které zvali návštěvníky na mezinárodní zápasy v boxu.
  Obor19 - Písemnosti a tisky
  Počet předmětů3054
   Hranický almanach 20 let Hranický most přes Bečvu po 7. květnu 1945 Zasedací síň hranického zámku Zpravodaj města Hranic a lázní Teplic, prosinec 1975 Slečnin zakletý hrad, Josef Heřman Agapit Gallaš Foto zadních traktů židovských domů, zámek v pozadí Fotografie zachycující stavbu železobetonového mostu přes řeku Bečvu v Hranicích, 1905, Ferdinand Helsner Pohlednice zachycující Šromotovo náměstí v Hranicích, kolem roku 1945 Pohlednice poslaná roku 1917 - pohled na hranický kostel a radnici Korespondenční lístek - stavba mostu přes řeku Bečvu v Hranicích, 1905 Kartotéka pro uložení písemností a tisků Das Divisions Artillerie Regiment Nr. 35, 1896 Doby vlakových odjezdů z Hranic, 1913 Fotografie hrádku Kunzov Geodesie - Státní vyšší škola lesnická v Hranicích Krajinská výstava Pobečví v Hranicích, 1927 Pamětní kniha Dělnické tělocvičné jednoty v Hranicích Propagační materiál firmy Kunz Hranice Slavnostní uvítání olomouckého arcibiskupa v Hranicích dne 24. června 1901 Uložení fotografií a pohlednic Uložení šanonů v depozitární skříni Úvodní strana pamětní knihy DTJ v Hranicích V. účetní závěrka Městské spořitelny v Hranicích za rok 1905 Ve světle ramp a záři reflektoru Výroční zprávy SZS v Hranicích Život Sokola Hranice slovem i obrazem, 1933 Ochotnické divadlo a malé jevištní formy, Hranice, 1952–1963 Hrazení Veličky v Hranicích 1921–1926