7 - Entomologická

 1. Sbírkalupa Sbírka Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně
  ÚzemíVětšina exemplářů pochází z regionu jihovýchodní Moravy. V řádu motýlů (Lepidoptera) jsou rovněž zastoupeny četné doklady ze Slovenska, vyskytují se zde i exempláře z Čech. Také v řádu brouků (Coleoptera) převažuje materiál z jihovýchodní Moravy, ale sbírka obsahuje také četné ukázky z fauny Čech, Slovenska i Zakarpatské Ukrajiny. V entomologických kolekcích ovšem nalezneme i exempláře z nejrůznějších končin světa. Nejvíce exotů je shromážděno v historické sbírce hraběte Seilerna; bohužel většina exemplářů postrádá lokalitní štítky. Pestrou provenienci mají sběry vodních brouků - střední a jižní Evropa, Balkán, Turecko, Afrika, tropická Asie a jednotlivě se zde vyskytuje materiál i z jiných oblastí.
  ObdobíNejstarší exempláře brouků jsou datovány z konce 19. a počátku 20. století. Převážná část materiálu pochází z let 1930 - 2020. K významným přírůstkům patřily kolekce Jaroslava Stejskala (brouci sbíraní v letech 1900 - 1925), MUDr. Aloise Richtra (brouci sbíraní v letech 1925 - 1945), Huberta Fraňka (brouci sbíraní v období 1925 - 1945), Adolfa Černého (brouci sbíraní v období 1930 - 1955), RNDr. Ondřeje Gintra (kobylky a sarančata sbírané v období 1925 - 1975), Ladislava Krejcárka (dvoukřídlí, blanokřídlí, vážky sbíraní v letech 1955 - 1975), Matěje Valenty (motýli sbíraní v letech 1950 - 1975), Šimona Sedi (motýli sbíraní v období 1965 - 1980), Miloše Lošťáka (brouci sbíraní v období 1975 - 1990), Pavla Bezděčky (brouci a mravenci sbíraní v letech 1970 - 1995), Alberta Gottwalda (motýli sbíraní v období 1970 – 2007) a Romana Mlejnka (brouci podčeledi rákosníčků, kteří byli shromážděni v období 2005 – 2015). Na budování sbírky se vlastními sběry významně podíleli i odborní pracovníci muzea Ladislav Krejcárek, Vladimír Elsner a Dušan Trávníček.
  PředmětyV naprosté většině jde o klasické kolekce hmyzu. Exempláře jsou preparovány "na sucho", tedy jsou napíchnuti na entomologických špendlících či nalepeni na štítcích a uspořádáni dle systému v entomologických krabicích. Nejpočetněji je zastoupen řád brouků, následují motýli, blanokřídlí, rovnokřídlí, dvoukřídlí, ploštice, vážky. Další hmyzí řády řády jsou většinou reprezentovány jen několika kusy. Ve sbírkách jsou obsaženy i vzácné druhy a nechybí ani faunisticky zajímavé nálezy (například první nálezy některých druhů na území Čech, Moravy, popřípadě celé republiky). Do entomologické sbírky jsou zařazeny i akvarely brouků, které namaloval Vladimír Javorek, a olejomalby jeskynních bezobratlých živočichů, jejichž autorem je Jan Kobylák.
  Obor7 - Entomologická
  Počet předmětů18900
   EH 204. FORMICIDAE: Cataglyphis cursor Fonscolombe, 1846.P. Bezděčka, specialista na mravence, coll., leg. et det.Lokality: Slovensko, Kečovo Datum sběru: 1.6.1981; 22.8.1987 EO 2/3. ORTHOPTERA: Barbitistes constrictus Brunner von Wattenwyl, 1878.Ondřej Ginter coll., leg. et det.Lokalita: Penčice.Datum sběru: 10.9.1940 EO 5/68. ORTHOPTERA: Decticus verrucivorus (Linnaeus, 1758).Ondřej Ginter coll., leg. et det.Lokalita: Hostýn.Datum sběru: 28.8.1942 103/63. HETEROPTERA: různé druhy ploštic.Sbírku vytvářel Adolf Černý 1930 – 1955.Lokality: okolí Zlína, Uh. Hradiště, Bzenec, Kobylí, Rohatec, Štípa, Fryšták, etc. 137/64. COLEOPTERA: Buprestidae.Adolf Černý coll., různí entomologové leg. et det.Kovaříkovítí brouci sbíraní v první polovině 20 století převážně v regionu JV Moravy. EO ANTONOV 1. ORTHOPTERA: Gryllotalpidae: Gryllotalpa.Alexandr Antonov coll. et leg., krtonožka (pravděpodobně obecná), byla sbírána na lokalitě Krivoj Rog v Ukrajině během srpna v roce 1987. EOD31/9. ODONATA: Libellulidae: Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758).Ladislav Krejcárek coll. et leg., Petr Jeziorski det. 1993.Lokalita: Fryšták – přehrada, datum sběru: VII.1965. uložení entomologické sbírky uložení entomologické sbírky uložení entomologické sbírky 145/63 COLEOPTERA: Elateridae (168 ks).Kovaříkovítí brouci sbíraní v polovině 20 století převážně v regionu JV Moravy, soubor sestavil a brouky determinoval L. Krejcárek, tehdejší pracovník muzea. EC ANTONOV 8. COLEOPTERA: Silphidae, 16 ks mrchožroutovitých brouků, A. Antonov coll. et leg.Lokalita: různé (ČR, Slovensko, Bulharsko), vše sbíráno v roce 1964 EC BEZD 837. CARABIDAE: Carabus hungaricus Fabricius, 1792.Pavel Bezděčka coll., leg. et det.Lokalita: Uh. Hradiště, u obchodu se zeleninou, pravděpodobně impor. kus.Datum sběru: 15.10.1989 ECCERAM 4/6. COLEOPTERA: Cerambycidae: Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763).O. Fiala leg., datum neuvedeno, pravděpodobně 40. nebo 50. léta 20. st.Lokalita: Kroměříž env. EC KRAUS 34. CARABIDAE: Carabus coriaceus Linnaeus, 1758.Svatopluk Krause coll., leg. et det.Lokality: především JV MoravaSbíráno v letech 1971 – 2001 EL38/27. LEPIDOPTERA: Brintesia circe (Fabricius, 1775).Ladislav Krejcárek leg.Lokalita: okolí Uherského HradištěDatum sběru: neuvedeno (pravděpodobně 50. léta 20. st.) EL42/41. LEPIDOPTERA: Minois dryas (Scopoli, 1763).Matěj Valenta coll., leg. et det.Lokalita: Slovensko, Záhorská nížina, Kúty Datum sběru: 7.8.1959 EL17/28. LEPIDOPTERA: Aporia crataegi (Linnaeus, 1758).Vladimír Elsner leg. et det.Lokalita: Zoopark Lešná u Zlína.Datum sběru: 6.6.1964 EM 1. MANTIDAE: Mantis religiosa (Linnaeus, 1758).Ondřej Ginter coll., leg. et det.Lokalita: Lidéřovice (5 ks).Datum sběru: 19.8.1947 EC BEZD 804. CARABIDAE: Carabus clatratus auraniensis J. Müller, 1902.Pavel Bezděčka coll., leg. et det.Lokalita: Slov. mer., Ipelské Predmostie.Datum sběru: 23.4.1991 EC BEZD 815. CARABIDAE: Carabus auratus Linnaeus, 1761.Pavel Bezděčka coll. et det., Richter leg. Lokalita: Německo, Beiersdorf (u Löbau).Datum sběru: 7.6.1983 EL Gottwald-2 3. LEPIDOPTERA: Psychidae, Albert Gottwald coll., čeleď vakonošovití, 201 exemplářů.Motýli byli sbíráni na různých lokalitách především na Moravě a Slovensku v letech 1970 až 2007. EL Gottwald-2 4-5. LEPIDOPTERA: Brachodidae (7 ks), Zygaenidae (část z 339 ks).Albert Gottwald coll., stepníčkovití a vřetenuškovití, sbírání na různých lokalitách. EL Gottwald-2 8. LEPIDOPTERA: Sesiidae (194 ks).Albert Gottwald coll., čeleď nesytkovití, sbírání na různých lokalitách, zejména na Moravě a na Slovensku, ale také v Polsku a Makedonii. ECCERAM 3/1. COLEOPTERA: Cerambycidae: Ergates faber (Linnaeus, 1761).Alois Richter coll., leg. et det.Lokalita: Valašské Klobouky env.Datum sběru: srpen 1931. ECCERAM 9/1. COLEOPTERA: Cerambycidae: Pseudoprionus bienerti (Heyden, 1885).Alois Richter coll., Hauser leg. v roce 1894.Lokalita: Írán, pohoří Kopet Dag, Geramb. EC ANTONOV 35. COLEOPTERA: Anthribidae.Alexandr Antonov coll. et leg., čeleď větevníčkovití (3 ks).Brouci byli vypěstováni z larev sbíraných v únoru 1983 u Čalovce (Slovensko). EC ANTONOV 36. COLEOPTERA: Curculionidae. Alexandr Antonov coll. et leg., čeleď nosatcovití (13 ks).Exempláře pocházejí z různých zemí - Ukrajina, Chorvatsko, SK, ČR, Bulharsko. 205/64. COLEOPTERA: Buprestidae.Alois Richter coll., část sbírky, která byla tvořena v období 1920-45, exempláře pocházejí především z Moravy a Slovenska, početné jsou i doklady z Balkánu. EC Mlejnek-23

		
	
		
COLEOPTERA</li>Chrysomelidae: Plateumaris bracata (Scopoli, 1772). 

		
	
		
Roman Mlejnek coll., sbíráno na různých lokalitách v Čechách, také jsou zde exempláře z Itálie a Francie. V krabici je 103 ks, zbývajících 6 ks je v krabici č. 34.