11 - Etnografická

 1. Sbírkalupa Sbírka Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně
  ÚzemíSbírka pokrývá území jihovýchodní Moravy, konkrétně oblasti: Podřevnicko, východní Haná, luhačovické Zálesí a jižní Valašsko.
  ObdobíSbírkové předměty pocházejí převážně z období zahrnující polovinu 18. až 2. polovinu 20. století. Jednotlivosti pocházejí z poloviny 16. a z 1. poloviny 17. století. Základ sbírky tvoří fondy bývalého Krajinského muzea ve Vizovicích, fondy Musejní společnosti Luhačovice, fondy bývalého muzea v Napajedlích, fondy z Pamětní síně v Tlumačově a soubor předmětů ÚLUVu v Uherském Hradišti. Rozsáhlý soubor předmětů byl získán v 60. letech 20. století v rámci výzkumu a dokumentace podomácké výroby dřevěného nářadí na Podřevnicku, početný soubor kraslic pochází ze soutěží organizovaných muzeem v 80. letech 20. století. Větší celky byly shromážděny od lidových výrobců a tvůrců z regionu (řezbáři, pekaři, krasličáři, řemeslníci) v 60. – 80. letech 20. století.
  PředmětyEtnografická sbírka obsahuje tyto specifické fondy: vybavení hospodářské usedlosti (zemědělské nářadí, vybavení usedlosti ze dřeva, kovu, slámy, kůže), vybavení domácnosti, vybavení a dokumentaci řemeslnických dílen, nábytek, keramika, sklo, podomácku vyráběné hračky, hudební nástroje, dřevořezba, obrázky na skle, devocionálie, kramářské tisky, náboženské tisky, kraslice, etnografické fotografie a kresby. Samostatně je v rámci etnografické sbírky vyčleněn fond Františka Bartoše.
  Obor11 - Etnografická
  Počet předmětů34595