8 - Zoologická

 1. Sbírkalupa Sbírka Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně
  ÚzemíVedle materiálu z Čech, Moravy a Slovenska obsahuje sbírka řadu exemplářů ze všech zoogeografických oblastí, tedy z celého světa.
  ObdobíNejstarší předměty pocházejí z konce 19. století. Základem sbírky jsou exempláře získané z kolekcí hraběte Josefa Seilerna, který svoji sbírku přírodnin vytvářel na zámku Lešná především v období 1883 – 1939. Dalším vydatným zdrojem byly exponáty pocházející z někdejšího Studijního ústavu firmy Baťa ve Zlíně. Tato sbírka byla utvářena zejména v letech 1933 - 1939. Odborní pracovníci Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, jež vzniklo v roce 1953, pak rozšiřovali tyto soubory vlastními sběry především v období 1954 – 1987, kdy zde působili specialisté na obratlovce (zejména na ornitologii) a měkkýše. Od té doby je sbírka příležitostně obohacovaná o nákupy, nálezy uhynulých živočichů vhodných k preparaci či darované předměty.
  PředmětySbírka obsahuje dermoplastické preparáty (vycpaniny) ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců; část ptáků a savců je zpracovaná ve formě studijních dokladových exemplářů – dokumentačních kožek (tzv. balků). Zastoupen je i kosterní materiál, ptačí vejce, schránky měkkýšů, skelety korálnatců a kapalinové preparáty. Většina exemplářů ze sbírek J. Seilerna byla preparována R. Hombergem, část sbírek byla zpracována vídeňskou firmou "Gebruder Hodek". Řada exemplářů z Baťova studijního ústavu pochází z preparátorské prvorepublikové dílny Hoffmann, některé vypreparoval V. Jemelka. Většina přírůstků v letech 1959 až 1987 byla vypreparována V. Elsnerem.
  Obor8 - Zoologická
  Počet předmětů3056
   ZA 162525/01. AVES: Tringa nebularia (Gunnerus, 1767). Vodouš šedý, lokalita: Rakousko, Burgenland, Apetlon, květen 1901. Preparát ze sbírek hraběcího rodu Seilernů (zámek Lešná u Zlína). ZA 164215/01. AVES: Larus hyperboreus Gunnerus, 1767. Uloven 19.11.1943 na řece Moravě u Napajedel, V. Jemelka preparoval. Na našem území byl druh pozorován pouze 9krát (údaj z r. 2014). ZP 41020101/01. Acipenser sturio Linnaeus, 1758. Jeseter velký, preparát pochází ze sbírek někdejšího Studijního ústavu firmy Baťa (30. léta 20. st.), bez bližších lokalitních údajů. ZA 132741/01. AVES: Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758). Orlosup bradatý ze sbírek někdejšího gymnasia v Kroměříži, bez bližších lokalitních údajů. Vystaven v expozici na hradě v Malenovicích. ZA 142111/08. AVES: Perdix perdix (Linnaeus, 1758). Lokalita: Zlín env., 18.2.1973. Doklad o tehdejším výskytu koroptve polní v bezprostředním okolí Zlína. ZM 4133441/01. MAMMALIA: Apodemus agrarius (Pallas, 1771). MUDr. Stoppani leg., S. Svoboda det., V. Elsner preparoval. Lokalita: Hostýnské vrchy, Lukoveček, chata v lese. Datum sběru: 21.2.1982. ZM 4261012/01. MAMMALIA: Elephas maximus Linneaus, 1758. Neúplná kostra slonice Sumatry, zemřela roku 1959 v ZOO Zlín. V r. 2013 byla kostra smontována a vystavena v expozici na hradě v Malenovicích. ZM 4082251/01. MAMMALIA: Potos flavus Schreber, 1774. Exemplář uloven na konci 19. st. ve Venezuele českým cestovatelem a spisovatelem Enrique Stanko Vrázem (8.4.1860 – 20.2.1932). ZA 4111/01. AVES: Apteryx owenii Gould, 1847. Novozélandský pták kivi ze sbírek hraběcího rodu Seilernů (zámek Lešná u Zlína). Exemplář pochází z přelomu 19. a 20. st., ohrožený druh podle IUCN. ZA 201111/01. AVES: Tyto alba (Scopoli, 1769). Sova pálená, V. Elsner leg. et prep. Lokalita: Malenovice, datum sběru 9.11.1959. Doklad výskytu druhu v oblasti. ZA 162811/01. AVES: Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758). Dytík úhorní, V. Jemelka leg. et prep. Lokalita: Nový Majír u Trnavy, duben 1933. Historický doklad výskytu druhu na záp. Slovensku. ZC 23442201/01. CRUSTACEA: Homarus gammarus (Linnaeus, 1758). Humr evropský, preparát pochází ze sbírek někdejšího Studijního ústavu firmy Baťa (30. léta 20. st.), bez bližších lokalitních údajů. ZM 4089174/01. MAMMALIA: Panthera leo (Linnaeus, 1758). Lvice chovaná v někdejší ZOO Zlín, preparát ze sbírek někdejšího Studijního ústavu firmy Baťa (30. léta 20. st.), vystavena v expozici. ZM 41006112/01. MAMMALIA: Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758. Preparát pásovce devítipásého pochází ze sbírek někdejšího Studijního ústavu firmy Baťa (30. léta 20. st.), vystaven v expozici. ZA 132212/01. AVES: Milvus migrans (Boddaert, 1783). Lokalita: Slušovice env., 2.5.1960. Doklad o výskytu luňáka hnědého na JV Moravě v 60. letech 20. století. ZA 152411/02. AVES: Rallus aquaticus Linnaeus, 1758. Chřástal vodní, lokalita: Záhlinice, rybník Doubravice, 29.8.1961. Doklad z ornitologických výzkumů Záhlinických rybníků. ZA 142232/03. AVES: Chrysolophus amherstiae (Leadbeater, 1829). Bažant diamantový z chovu v bažantnici hraběte Seilerna, Lešná, 4.6.1933. Vystaven v expozici na hradě v Malenovicích. ZA 253111/04. AVES: Coracias garrulus Linnaeus, 1758. Mandelík hajní, preparát pochází ze sbírek někdejšího Studijního ústavu firmy Baťa (30. léta 20. st.), bez bližších lokalitních údajů. ZM 4089174/05. MAMMALIA: Panthera leo (Linnaeus, 1758). Preparát lebky lva pocházející ze sbírek někdejšího Studijního ústavu firmy Baťa (30. léta 20. st.). ZM 4081241/04. MAMMALIA: Lutra lutra (Linnaeus, 1758). Preparát lebky mladého samce vydry, který uhynul v ZOO Zlín 18.3.1962. ZM 4190737/01. MAMMALIA: Diceros bicornis (Linnaeus, 1758). Preparát hlavy nosorožce dvourohého uloveného v roce 1911 u řeky Thika (Keňa). Ze sbírek hraběte Chorynského (zámek Veselí n. Moravou). ZP 421110/01. PISCES: Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758. Preparát koljušky tříostné pocházející ze sbírek někdejšího Studijního ústavu firmy Baťa (30. léta 20. st.). ZMo 151112010/04. MOLUSCA: Sepia spp. Preparát sépie pocházející ze sbírek někdejšího Studijního ústavu firmy Baťa (30. léta 20. st.). Vystaven v expozici na hradě v Malenovicích. ZA 201211/01. AVES: Strix aluco Linnaeus, 1758. Puštík obecný, Karel Elsner leg. (nalezen uhynulý), Vladimír Elsner prep. Lokalita: Břeclav, 10.2.1963. ZM 4081041/41. Mustela putorius Linnaeus, 1758. Tchoř tmavý, K. Lochman leg., Vladimír Elsner prep. Lokalita: Hornomoravský úval, Třebětice (okres Kroměříž), 30.12.1961. ZM 4084111/02. MAMMALIA: Ursus arctos Linnaeus, 1758. Preparát lebky medvěda hnědého pocházející ze sbírek někdejšího Studijního ústavu firmy Baťa (30. léta 20. st.). ZA 14131/01. AVES: Bonasa bonasia (Linnaeus, 1758). Preparát jeřábka lesního ze sbírek hraběcího rodu Seilernů (zámek Lešná u Zlína). Lokalita: Hostýnské vrchy, Lukov env., 27.12.1913. ZA 27436232/05. AVES: Carduelis spinus (Linnaeus, 1758). Čížek lesní, V. Elsner leg., Vladimír Elsner prep. Lokalita: okolí Lednice, 1961. ZA 27414732/04. AVES: Cyanecula svecica (Linnaeus, 1758). Slavík modráček, F. Skrášek leg. 3.5.1960, Vladimír Elsner prep. Lokalita: Fryšták. ZA 2742111/10. AVES: Bombycilla garrulus (Linnaeus, 1758). Brkoslav severní, V. Elsner leg., Vladimír Elsner prep. Lokalita: okolí Lednice, 1961. ZA 251111/04. AVES: Alcedo atthis (Linnaeus, 1758). Ledňáček říční, P. Sova leg., 13.9.1978, Vladimír Elsner prep. Lokalita: Záhlinické rybníky. ZA 252111/04. AVES: Merops apiaster Linnaeus, 1758. Vlha pestrá, preparát ze sbírek hraběcího rodu Seilernů (zámek Lešná u Zlína). Lokalita: Maďarsko bez podrobnějších údajů. ZA 253111/02. AVES: Coracias garrulus Linnaeus, 1758. Mandelík hajní, Kovář leg. 5.5.1960, Vladimír Elsner prep. Lokalita: Fryšták – Horní Ves. ZA 142231/01. AVES: Chrysolophus pictus (Linnaeus, 1758). Bažant zlatý, preparát ze sbírek hraběcího rodu Seilernů (zámek Lešná u Zlína), Richard Homberg prep. Lokalita: Chov v oboře na Lešné, 30.4.1933. ZA 132812/01. AVES: Circus macrourus (S. G. Gmelin, 1770). Moták stepní, preparát ze sbírek hraběcího rodu Seilernů (zámek Lešná u Zlína), Richard Homberg prep. Lokalita: Zlín – Štípa, 3.9.1923. ZA 201432/03. AVES: Asio otus (Linnaeus, 1758). Kalous ušatý, preparát ze sbírek hraběcího rodu Seilernů (zámek Lešná u Zlína), Richard Homberg prep. Lokalita: Zlín – Lešná, 1910. Uložení zoologická podsbírka Uložení zoologická podsbírka Uložení zoologická podsbírka Uložení zoologická podsbírka ZA 201231/07. AVES: Athene noctua (Scopoli, 1769). Sýček obecný, Preparát pocházející ze sbírek někdejšího Studijního ústavu firmy Baťa (30. léta 20. st.), Hoffmann prep. Lokalita: Čechy bez bližší specifikace.