9 - Archeologická

 1. Sbírkalupa Sbírka Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně
  ÚzemíPřevážně území střední, východní a jihovýchodní Moravy - okr. Kroměříž, Vsetín, Zlín, Uherské Hradiště, Hodonín (tj. rozsah bývalého Gottwaldovského kraje);ojediněle - jiné moravské lokality, Slovensko (Horné Srnie, Vršatecké Podhradie, Komárno), Rakousko (Carnuntum), Ukrajina (okolí Volovce), Kavkaz USA Chile (Patagonie)
  ObdobíPaleolit (střední?, mladý) - novověk (16.-17. století)
  PředmětyKeramika kuchyňská, kamnářská, stavební aj. (zčásti střepový materiál);kamenné nástroje a zbraně (broušená a štípaná industrie);železné nástroje, zbraně a ozdoby;bronzové (příp. měděné) nástroje, zbraně a ozdoby;kostěné a parohové nástroje;skleněné výrobky;kamenné architektonické články;dřevěné předměty (vesla);antropologický materiál (kostrové a žárové pohřby);osteologický a malakozoologický materiál;paleobotanický materiál (uhlíky aj.)
  Obor9 - Archeologická
  Počet předmětů98613
    20. srpna 2012 18:18:25 - 450.2011_neolitický spondylový náhrdelník_Strážnicko  12. května 2014 11:47:39 - 472.2011_depot bronzových pukliček_kultura lužických popelnicových polí_Šelešovice 12. května 2014 12:22:30 - 488.2011_bronzová sekerka únětické kultury ze starší doby bronzové_Rudice 24. února 2014 13:45:28 - 620.2012_středověká železná šipka s křidélky_hrad Rýsov u Provodova 11. února 2009 14:46:30 - A 399_bronzová jehlice se zdobeným krčkem_kultura lužických popelnicových polí_Vlachovice 26. dubna 2010 13:26:18 - A 425_slovanská železná sekera-bradatice z období Velké Moravy_Zlín-Louky 12. června 2014 8:46:23 - A 526-535_depot bronzových hřiven ze starší doby bronzové_Břeclav 9. února 2007 16:38:14 - A 997_tuhová nádoba z doby laténské_oppidum Hostýn  12. června 2014 8:46:22 - A 1006_bronzová jehlice s terčovitou hlavicí ze starší doby bronzové_Pravčice 4. prosince 2009 13:51:07 - A 1034_středověký keramický pohár s uchem_Zlín 21. května 2014 12:05:00 - A 1045_loštický pohár s charakteristickým povrchem_středověk_Loštice 12. června 2014 8:46:23 - A 1754_zdobená nádobka kultury lužických popelnicových polí_Vlachovice 9. prosince 2009 13:33:01 - A 2180_kamenný sekeromlat kultury se šňůrovou keramikou_Zlín-Malenovice 27. března 2014 10:21:53 - A 2702_laténská situlovitá nádoba (vlevo)_Mistřín_depozitář Otrokovice 12. června 2014 8:46:23 - A 2729_mísa vyrobená na nožním hrnčířském kruhu_doba laténská_Mistřín 12. června 2014 8:46:23 - A 2730_laténský bronzový náramek z kostrového hrobu_Mistřín 12. června 2014 8:46:23 - A 2756, A 2758, A 2767, A 2772_stříbrné moravské a uherské denáry z 11. století_Mistřín 12. června 2014 8:46:23 - A 2773_ženská lebka s umělou deformací z období stěhování národů_Vacenovice 8. prosince 2009 11:59:57 - A 3769_pazourková sekerka z konce eneolitu_Zlín-Prštné 12. června 2014 8:46:23 - A 5014_kamenný sekeromlat s čepcovitým týlem_kultura nálevkovitých pohárů_Fryšták 9. prosince 2009 15:17:37 - A 6248_zdobený čerpák bošácké kultury_Zlín-Malenovice 30. března 2009 13:40:46 - A 6249_dvouramenný kamenný mlat z období neolitu_Spytihněv 9. prosince 2009 14:54:14 - A 6284_neolitický kamenný kopytovitý klín_kultura s lineární keramikou_Zlín-Malenovice  21. května 2014 12:30:00 - A 6468_rekonstrukce nálezové situace z objektu kultury lužických popelnicových polí_mladší doba bronzová_Zlín-Malenovice 30. března 2009 13:39:51 - A 6481_měděný eneolitický sekeromlat se zkříženým ostřím_Napajedla  12. června 2014 8:46:24 - A 6482_zdobený bronzový oštěp s tulejí_kultura lužických popelnicových polí_Napajedla 8. prosince 2009 12:14:23 - A 6493_bronzový srp z období kultury popelnicových polí_Zlín-Malenovice 9. prosince 2009 13:52:54 - A 10580_plochá poklice s úchytkou_kultura lužických popelnicových polí_Zlín-Prštné 12. června 2014 8:46:22 - A 11243_středopaleolitický kamenný nástroj_Tlumačov 12. června 2014 8:46:22 - A 12517_zoomorfní nádobka z období kultury popelnicových polí_Kvítkovice 12. června 2014 8:46:22 - A 16206_zdobená polokulovitá nádoba kultury s lineární keramikou_Racková 5. prosince 2006 11:18:09 - A 16910_kamenná dělová koule_15. století_hrad Brumov 5. prosince 2006 13:19:34 - A 29417_habánská miska s modrým dekorem_16. století_hrad Brumov  16. března 2010 14:54:56 - A 29680_kostěná rukojeť zubního kartáčku_17. století_hrad Brumov 5. prosince 2006 13:45:45 - A 29685_středověký kameninový džbán s polychromní glazurou_hrad Brumov 5. prosince 2006 12:40:03 - A 31665_neúplný skleněný pohárek_17. století_hrad Brumov 11. listopadu 2004 14:12:42 - A 42463_kamenný středověký erb se znakem rodu Šternberků_hrad Lukov 11. listopadu 2004 15:08:06 - A 42465_románský tympanon zdobený obloučkovým vlysem a motivem vinné révy_hrad Brumov 11. listopadu 2004 15:03:00 - A 42466_část románského portálu zdobená diamantováníma drápkem_hrad Lukov 12. června 2014 8:46:23 - A 42467_kamenná gotická fiála z výzdoby kostela_hrad Lukov 8. července 2008 12:55:48 - A 48492_renesanční portálový kachel s polopostavou šlechtice v dobovém oděvu_hrad Lukov 9. dubna 2008 14:51:26 - A 52542_římsový korunní kachel s motivem zápasících draků_konec 15. století_hrad Rožnov 12. června 2014 8:46:23 - A 57040_železné kovářské kladivo z období Velké Moravy_Tlumačov 27. března 2014 10:19:04 - A 60946_zlomek neolitické nádoby_Tlumačov_depozitář Otrokovice 12. června 2014 8:46:23 - A 62168_kubická nádobka kultury s moravskou malovanou keramikou_Tlumačov 27. března 2014 10:17:46 - A 69416_pozdně gotický římsový kachel_Veselí n. Moravou_depozitář Otrokovice 12. června 2014 8:46:24 - A 69485_železná koňská udidla z doby laténské_púchovská kultura_Rýsov u Provodova 29. ledna 2012 18:40:14 - A 69515_železná radlice z pozdní doby laténské_púchovská kultura_Rýsov u Provodova 14. června 2013 10:01:14 - A 71257_mosazná pípa ze 17. století_hrad Lukov 12. července 2007 11:08:38 - A 76976_bronzový meč s plnou litou rukojetí_kultura popelnicových polí, Újezd 4. února 2010 14:38:34 - A 78287_bronzová sekerka s tulejkou a ouškem_kultura lužických popelnicových polí_Horní Lhota 21. května 2014 11:06:10 - A 78313_rydlo z bíle patinovaného silicitu_mladý paleolit_Kvasice 5. května 2014 10:59:06 - A 78384_železný prsten s vhloubeným motivem okřídleného koně_novověk_Lidečko  21. května 2014 12:54:08 - A 79477_zvířecí kost se stopami řezání a osekávání_novověk_hrad Lukov Nádobka v podobě botičky, kultura popelnicových polí, Zlín-Malenovice, mladší až pozdní doba bronzová (12.-8. století před n.l.) Část depotu železných předmětů (krojidlo, klíče, občácké nůžky, držadlo vědérka) púchovské kultury, Provodov, 1. století před n.l.) Režný portálový kachel s polopostavou šlechtice, Lukov, 1. třetina 16. století Bronzový meč s bronzovou rukojetí a terčovitou hlavicí, kultura popelnicových polí, Újezd, mladší až pozdní doba brontová (12.-8. století před n.l.) Zdobené osudí kultury popelnicových polí, Sehradice-Slopné, pozdní doba bronzová (10.-8. století před n.l.) Zoomorfní nádobka kultury popelnicových polí, Otrokovice- Kvítkovice, mladší až pozdní doba bronzová (12.-8. století pře n. l.) Slovanský železný třmen s prolamovanými bočnicemi, Vsoké Pole, 9. století Nádoba kultury s lineární keramikou, Racková, neolit, (5. tisíciletí před n.l.) Kubická nádobka kultury s moravskou malovanou keramikou, Tlumačov, mladší neolit (přelom 5. s 4. tisíciletí před n.l.) Kamenný sekeromlat kultury nálevkovitých pohárů, Fryšták, starší eneolit (4. tisíciletí před n.l.) Bronzová sekerka s tulejkou a ouškem, Horní Lhota, kultura popelnicovách polí, mladší až pozdní doba bronzová (12.-8. století před n.l.) Slovansko-avarské bronzové kování opasku, konec 8. století