21 - Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média

 1. Sbírkalupa Sbírka Oblastního muzea Děčín
  ÚzemíSbírkové předměty pochází především z Děčína, okresu Děčín, regionu Severovýchodních Čech, ale i z ciziny.
  ObdobíSbírka dokumentuje průběh 20. století, nejstarší fotografie pochází z přelomu 19. a 20. století, část sbírky pochází ze starého sbírkového fondu muzea v Děčíně, Sbírka byla doplňována dary, nákupy a sběry.
  PředmětyVe sbírce jsou zastoupeny ateliérové fotografie, fotografie dokumentující spolkový, sportovní a společenský život, významné události a přeměnu životního prostředí.Materiál: karton, polokarton.
  Obor21 - Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média
  Počet předmětů819
   237/1997, Děčín 1, Křížová ul. se záběrem na obydlí „Sester                      křesťanské lásky“ před zbouráním, rozm. 17,8 x 12,8 cm, 50. - 60. l.           F 68, 106/2002 čb foto výrobní haly přádelny česané příze-Vlnap Boletice                      F 83, 88/2010 portrét staršího muže s knírem, čb foto do hněda tónované zasazené do oválné pasparty z tvrdého kartonu 52,5 x 63 cm, datace 19.stol,                     F 84, 89/2010 portrét neznámého muže s vousy, v brýlých a klobouku, čb. foto vsazeno do oválné pasparty a černého oprýskaného rámu F 86, 91/2010 portrét muže s knírem čb foto, v oválné, zelenošedé paspartě, zaskleno, rám, dole na rámu kovový štítek Vincenc Funke 1877-1895,                 F 85, 90/2010 portrét muže s brýlemi, s plnovousem a knírem, čb foto v oválné paspartě s textem J.Lövy, 1875-1877,                  rám, 63,3 x 70,5 cm, datace 2.p F 88, 95/2010    skupinové foto v exteriéru- stojících a sedících devíti mužů, tónované dohněda, oválná pasparta, rám, na aversu tužkou r.1880                      F 90, 93/2010 foto s 19 foto členů spolku o rozm. 6,4 x 10,2 cm, nalepeno na kartonu s nápisem „zum 30 jähr“… ,zn. BODENBACH Bahnhofstrn.1898                           F 91, 96/2010, bar.foto, jinandvoulaločný, v pozadí OM v Děčíně, barev.dig. foto 2007                                                     F 92, 97/2010,portrét příslušník 7.dělostř. pluku 1. roty,občan Děčína ruský legionář, Václav Novák, barev.kolor. kol. 1930                                    F 87, 92/2010 čb foto, portrét muže v brýlích, s knírem v obdél. světlé paspartě, pod fotografií dole bílý štítek  Dr.AugustFreygang.., 64,5 x 81 cm, datace konec 19.stol.          3249/1988, boční pohled na cestu k děčínskému zámku ze Zámecké ul.                      Růžové zahradě, čb foto, rozm10,4 x 14,2 cm,             3255/1988, Děčín 1, pohled na Kostel sv. Kříže a část Růžové                    zahrady, rozm.9,1 x 14 cm, čb foto, datace r.1964 3254/1988, Děčín 1, Křížová ul. v zimě, vlevo část kostela v. Kříže, čb foto, rozm. 17,8 x 12,8 cm, datace 50. - 60. l.                                     250/1997, Děčín-Horní Žleb, poslední sídlo Thunů,, čb foto,                      rozm.16,5 x 11,2 cm, datace asi 2.pol. 20.stol. 199/1997, Kerhartice na Děčínsku, v popředí torzo sochy na podstavci,                          rozm.10,3 x 14,9 cm, , čb foto, datace r.1965             192/1997, Kytlice, železniční stanice Hilovy Mlýny, čb foto,                      rozm. 10,1 x 14,1 cm, datace r.1965 207/1997-2, Děčín-hřbitov Folknáře, čb foto, rozm. 11 x 12,3 cm,                           fotografie nepravydelně ustřižená, datace r. 1961 563/1984,Děčín , Bodenbach a.d. Elbe-bahnhof, čb foto,                           rozm.13 x 8,3cm, datace r.1925 248/1997,  kostel sv.Jakuba v České Kamenici, čb foto, rozm. 6,1 x 8,1 cm, datace 1961 1961                                                rozm. 6,1 230/1997,  Děčín IV- židovská synagoga, čb foto, rozm. 6,1 x 8,1 cm,                          datace r.1982 F 69, 08/2002 čb. foto  výrobní hala Česany Boletice-Děčín-strojní zařízení, 30,3 x 40,3 cm, datace 80.léta 20.stol.                      3251/1988,      boční pohled na děčínský zámek s potrubím vedeným                       po skále, rozm.10,1 x 14,5 cm, čb foto, datace 19.3.1966 3250/1988,      pohled na část děčínského zámku s věží ze Zámecké ul.,                          rozm.10,7 x 14,7 cm, čb foto, datace r.1961 216/ 1997 a, zbytky křížku v březinách u silnice, čb foto,                       rozm. 9 x 13,8 cm, datace r. 1962 Pohled do depozitáře na uložení sbírkového fondu Fotografie Pohled do depozitáře na uložení sbírkového fondu Fotografie Pohled do depozitáře na uložení sbírkového fondu Fotografie