25 - Staré tisky a rukopisy

 1. Sbírkalupa Sbírka Muzea regionu Valašsko, muzeum ve Valašském Meziříčí
  ÚzemíPro podsbírku starých tisků, rukopisů a not platí, že přes rozdílnost místa vydání, všechny předměty pocházejí ze sběrné oblasti Valašskomeziříčska, Vsetínska a Rožnovska. U rukopisů je navíc i autor (či opisovatel) knihy přímo z valašského regionu. Totéž platí pro soubor not. U pozůstalostí se vždy jedná o významné osobnosti Valašska.
  ObdobíČasově zahrnuje podsbírka starých tisků, rukopisů a not období od 14. stol. po počátek století dvacátého.U pozůstalostí se jedná o časové rozmezí 19. a celého 20. století.Sbírka starých tisků a rukopisů patří k nejstarším muzejním sbírkám. Po celou dobu existence muzea (od r. 1884) byla doplňována jak náhodnými dary, tak později už cílenými nákupy a sběrem zajišťovaným odbornými pracovníky.
  PředmětyPodsbírka starých tisků, rukopisů obsahuje téměř dva a půl tisíce starých tisků, rukopisů, náboženských a jarmarečních písní. Mezi nimi jsou dva vzácné prvotisky z pražské tiskárny Jana Kampa (Bible Czeská z r. 1488 a Nový zákon z r. 1497/98). Mezi 158 rukopisy patří k nejcennějším fragmenty glagolskéhorukopisu z přelomu 14. a 15. stol. a fragment latinského liturgického textu ze století 14. psaný na pergamenu. Soubor not obsahuje jak noty tištěné, tak rukopisné, mezi nimiž jsou nejvýznamnější rukopisné zápisy skladeb Františka Navrátila z konce 18. století.Pozůstalosti významných osobností Valašska mají archivní charakter. Jejich součástí jsou fotografie, korespondence, různé úřední i osobní dokumenty, ocenění apod.
  Obor25 - Jiná
  Počet předmětů5163
  Podsbírka obsahuje archiválie
   Kancyonal To gest : Kniha Žalmů y Pisni Dokonalé Schromáždění wssech od Roku 1729 Nowý Zákon Pána a Spasytele nasseho Gežisse Krysta Krystiana Langhansa Kazatele Slowa Božího Jána Hübnera Biblické Hystorye Studnice Wod Žiwých, To gest : Nábožné Modlitby Knižka Swatého Augustýna, kterouž nazwal Manuale Knížka Swatého Augustýna Wysoce Oswíceného požehnané paměti Muže Jana Arnda Rerum bohemicarum antiqui scriptores Nowý kalendář Tolerancy pro wesskeren Národ Český Katolického Hystorie welmi pobožná a přikladná O Swatým Eustachowi Kniha mrawů křesťanských pro měssťana a sedláka Krátké Poukázánj, kterak Wlastencowé knihy s užitkem čisti mohau Kniha bídy a pomocy pro sedlský lid. Otázky, které Krystus Pán, gsa w Létech dwanáci, Doktorům a Zákoníkům w Chrámě ... Welmi pěkné Rozmlauwánj Dwauch Žen Háty a Barbory Torzo kuchařské knihy. Bibli Cžeská to gest : Swaté Pismo Conciones selestae In totius Anni Festa et in Speciales ... Zlatý Nebeský Klíč neb Wraucné katolické Modlitby Rozkossné Duchowni A welmi nábožné Modlitby Bibli Cžeská (svatováclavská) Bibli Cžeská /to gest/ Swaté Pismo/ ... (Bible svatováclavská) Bibli Cžeská / to gest / Swaté Pismo .../ Katolická Modlitební Knížka k wzdělání prawého křestianského Náboženstwí Katolického Žiwobytí Nepohnutedný Základ Zpráwa o Kunsstu Babském, s připogenými Figurami M Krystiana Langhansa kazatele Slowa Božího Nowý Zákon Pána a Spasytele nasseho Gežísse Krysta Operae Ecclesiasticae, Robota Cýrkewni Křestianských Dítek Ručni a Domowni Postylla Welmi Užitečné A Potěssytedlné Rozmlauwáni Krátká Spráwa o welmi užitečném Duchowním Cwičení Práwa Městska Králowstwj Českého a Margkrabstwj Morawského Swatého Augustýna, biskupa - Hypponenského Kniha o Městě Božím Regule a Pobožnosti Třetího Ržádu Sw. Seraffinskýho Otce Frantisska latý Nebeský Klíč Aneb Nowé Modlitby Řeči Boží: Kteréž se we dny Nedělni, Slawnosti wýročni, w Středy a Pátky ... Kempenský, Tomáš: O Následowání Pána Krysta ... Bič Krystů / Na bezbožné W Chrámu Páně A rozpustilé ... Duchovní života studnice, plná božského občerstvení To gest / Kázání kteráž na Ržeči Boži ke dnům swátečnim přináležegicý přes celý Rok ... Aúplná Kniha duchownich Pisni Katolických Ranní wýklad Episstol Nedělnich celého roku Theater von Goethe. Iphigenie auf Tauris. Die Mitschuldigen. ... Goethe, Johann Wolfgang: Theater von Goethe. Goethe, J. W.: Theater von Goethe. X. díl. Goethe, J. W.: Theater von Goethe. XI. díl. Goethe, J. W.: Theater von Goethe. XII. díl. Staré tisky a rukopisy - uložení Staré tisky a rukopisy - uložení Staré tisky a rukopisy - uložení Staré tisky a rukopisy - uložení