24 - Mapy a plány

 1. Sbírkalupa Sbírka Západočeského muzea v Plzni
  ÚzemíZ hlediskla původu: České země, střední Evropa (zejm. Německo a Rakousko), jednotlivosti též odjinudZ hlediska tematického - nejvíce Čechy a Morava, resp. Československo, větší soubory se týjkají okolních zemí - zejm. Německa, Rakouska, Polska, Ruska, Ukrajiny, Rumunska, Itálie. Jednotlivostmi jsou zastoupeny i další evropské země, několik předmětů se týká jiných kontinentů.
  Období16.-20. stol. s těžištěm v 19.-20. st.; zhruba 150 předmětů z období před r. 1800, z toho 7 před r. 1600.
  PředmětyNejvětší množství se týká českých zemí, resp. Československa. Tematicky převažují mapy obecně zeměpisné a topografické, početné jsou mapy vojenské nebo na nich založené, zastoupeny jsou otisky stabilního katastru některých obcí z okolí Plzně. Menší množství tvoří mapy tematické, většinou hospodářské (plány lesních revírů, důlní těžba), poštovní, historické.
  Obor24 - Další
  Počet předmětů1011
   uložení fondu map a plánů MP 44 G. M. Seutter, AMSTERDAM die Weltberühmte Haupt- und Handel Statt in Holland […], Augsburg kol. 1740, s.50,5 cm, v.57,5 cm. Kolorovaný plán Amsterodamu s vedutou a alegorickými výjevy. MP 126 Gerard Valck, AMERICA Aurea Pars Altera Mundi. Amsterdam, kol. 1714, s.60,7 cm, v.50,2 cm, kolorovaná rytina, Mapa obou Amerik z dílny Gerarda Valcka a jeho syna Leonarda (1675–cca 1755) MP 297 František Jakub Kreibich, COPIA ab antiqissima MAPPA REGNI BOHEMIAE […], Žitenice, 1. třetina 19. st., v.59 cm, s.47 cm, rytina. Kreibichova kopie Klaudiánovy mapy Čechy z r. 1518. MP 401 F. J. J. von Reilly, Des Königreichs Böheim Kreise: BERAUN und PILSEN Nro. 8., Vídeň?, kol. 1800, s.43,9 cm, v.31,1 cm, kolor. rytina, asi list č. 100 z atlasu. MP 674 Zeměměřický úřad Praha, PILSEN, Praha, kol. 1943, s.134,5 cm, v.159,5 cm, barevný ofset. Orientační plán města Plzně s mírným přesahem do okolí. uložení fondu map a plánů uložení fondu map a plánů MP 7, NEUESTE GENERALKARTE VON DEUTSCHLAND IN XXIV BLÄTTERN. […] herausgegeben von F. A. SCHRÄMBL. WIEN 1797, Mapa Německa ve 24 listech, každý o rozměrech ± 51x39 cm, černobílý tisk MP 8 […] MAPPA ODER Geometrischer Abriss über die Grenzscheidungs=Linie zwischen den Königreich Böheim und der Herzogthum der Obern Pfalz […] 1774 a 1777, s.230 cm, v.61,5 cm, kreslená kopie, 1832. MP 10 J. W. Wieland, MAPPA CHOROGRAPHICA […] TOTIUS REGNI BOHEMIAE […],25 listů, s.39,5 cm, v.32,7 cm, (velikost listu), pozdější vydání Wielandovy úpravy Müllerovy mapy Čech, cca 1. pol. 19. stol. MP 37 Tranquillo Mollo, DAS KOENIGREICH BOEHMEN […] unter Anleitung gezeichnet von FRIEDRICH SCHMOLL […], 1809, Vídeň, s.59,5 cm, v.46,3 cm. MP 57 Thomas Kitelli, Situations Plan der königl: Kreisstad Pilsen […], Plzeň 1781, s.64,1 cm, v.46,5 cm. Rukopisný plán Plzně a nejbližšího okolí dle měření vojenských. MP 65 Faustus, PLÁN král. města PLZNĚ, upravený městským stavebním úřadem // PLAN der königl. Stadt PILSEN, revidirt vom städtischen Beamte, Plzeň, před 1900, s.87 cm, v.66,5 cm, měř. 1:7230. MP 82 J. W. von Archenholz, THÉATRE de la Guerre de Sept ans […], Německo, 1789, s.56,5 cm, v.41 cm, mapa z díla Geschichte des siebenjährigen Krieges in Deutschland von 1756 bis 1763. MP 123 G. M. Seutter, T. C. Lotter, COMITATUS STOLBERGENSIS […], Augsburg, 2. čtvrtina 18. stol., s.58,2 cm, v.49,8 cm, kolorovaná rytina, mapa území na pomezí Saska a Durynska západně od Halle. MP 133 Homannovi dědicové, REGNI BOHEMIAE CIRCULUS PILSNENSIS ex MÜLLERIANIS […], Norimberk, 1769, s.54,4 cm, v.49 cm, kolorovaná rytina. MP 173 Schulbücher-Verschleiß-Administration, MITTEL AFRICA, Rakousko, po r. 1812, s.59 cm, v.44 cm, rytina, částečně kolorováno. Mapa střední Afriky, cca kolem 1. třetiny 19. stol., tisk z 2 desek. MP 186 T. C. Lotter, Mappa Geographica Totius Regni Bohemiae in XII Circulos divisae […] Augsburg, kol. 1760, s.60,5 cm, v.51,7 cm, kolorovaná rytina, parergon – alegorické rytiny. MP 303 Klub národní strany svobodomyslné, Království české. Volební mapa do rady říšské., Praha kol. 1900, v.31,5 cm, s.24,5 cm, dvoubarevná litografie. MP 312 Freytag, G. Freytag's Völker- und Sprachenkarte von Österreich-Ungarn, Vídeň, kol. 1900, v.100 cm, s.71 cm, barevná litografie. Národnostní mapa Rakousko-Uherska. MP 339 Homannovi dědicové, Regni Bohemiae, Duc. Silesiae, Marchonatuum Moraviae et Lusatiae, […], Norimberk, 1748, v.58,5 cm, s.52 cm, kolorovaná rytiny, parergon s kompozicí erbů. MP 562 A. Ortelius, J. Criginger, REGNI BOHEMIAE DESCRIPTIO, Amsterdam, kol. 1575, s.53,8 cm, v.43,7 cm, kolorovaná rytina, mapa z Orteliova atlasu Theatrum Orbis Terraum, vydání z r. 1574 nebo 1575. MP 565 J. Speed, BOHEMIA newly described by Iohn. Speed Anno Dom: 1626, Londýn, 1626, s.54 cm, v.43,3 cm, kolorovaná rytina, parergon s vedutami měst a oděvu mužů a žen podle stavů. MP 583 Emanuel Recht, SITVATIONSPLAN der samtlichen zwischen Chrast Schmetschitz und Sedletzko gelegenen Gründe […], Plzeň, kol. 1820–1830, s.120 cm, v.76,9 cm, ručně kreslený kolorovaný plán MP 677 Martin Hruška, Situations Plan der Herrschaft Pilsen, Plzeň, 1842, s.132,5 cm, v.98 cm, kolorovaná kresba. Plán plzeňského panství s vyznačením hranic katastrů jednotlivých obcí. MP 774 VZÚ Praha – Maasch – J. Blau, Uebersichtskarte zum Wanderbuch den Böher- u. Bayerwald von J. Blau Pilsen, Praha / Plzeň, kol. 1930, s.38,1 cm, v.48,5 cm, barevný ofset. MP 1016 E. Štěpánek, Plánek na vystavění nového klenutí v Šternberské kapli při kostele sv. Bartoloměje v Plzni, Plzeň, 23. 1. 1876, s.71,5 cm, v.51 cm, kresba perem.