15 - Výtvarného umění

 1. Sbírkalupa Sbírka Západočeského muzea v Plzni
  ÚzemíČeské země, zejména Čechy; Německo, Rakousko; jednotlivosti z Francie, Polska, Srbska, Británie
  Období17.-20. stol. (2 jednotliviny z 16. st.); těžiště: 19. st.
  Předmětyveduty českých měst a hradů, veduty různých míst Německa i celého světa (sídla, krajiny, zajímavosti); portréty osobností (zejm. 19. stol.: česká společnost, osobnosti napoleonských válek aj.); karikatury a aktuality; různé obrazy z českých dějin; vyobrazení (na pomezí veduty a plánu) různých pevností a bojišť z válek 17. a 18. stol.Fond obsahuje také několik olejů (osobnosti, náboženská témata), kreseb, akvarelů apod.
  Obor15 - Výtvarného umění
  Počet předmětů939
   G 153 Anton Schönberger, Kompozice vedut osmi míst černínského panství, kol. 1800 (před 1816), kvaš, s.70,1 cm, v.48,7 cm. Patrně vznik před 1816, kdy Vojtěchem Černínem vymřela tato větev rodu. G 251 Matthäus Merian st., Polen, Frankfurt n. Mohanem, kol. 1650, mědiryt/lept, s.36,5 cm, v.31,2 cm. Ilustrace z Merianovy Topographie. G 300 Fr. Naumann, Ansicht von Alt-Rolau, und Carlsbad in der ferne, Drážďany, kol. pol. 19. stol., kolorovaný lept, s.20,5 cm, v.14,3 cm. G 391 Raspischen Buchhandlung, Nürnberg, N°. 4. Plan der Bataille bey Reichenberg den 21. Aprill A° 1757., Norimberk, 2. pol. 18. stol., kolorovaný mědiryt, s.39 cm, v.25,1 cm. G 559 Mansfeld, REVERENDISSIMUS AC AMPLISSIMUS DOMINUS DOMINUS AUGUSTINUS, Vídeň, kol. pol. 19. stol., litografie, s.24,5 cm, v.33 cm. Oválný portrét Augustina, opata kláštera v Rajhradě. G 799 Peter Bohmann, CARL JOHANN Kronprinz von Schweden, Praha, kol. 1815, mědiryt, s.18,6 cm, v.22,9 cm. uložení podsbírky Výtvarného umění uložení podsbírky Výtvarného umění G 111 anonym, Marienbad im Jahre 1814, 1. pol. 19. stol. kolorovaný mědiryt / lept, s.20 cm, v.14 cm. G 125 Antonín Beneš, Dokumentační kresba portálu domu čp. 31 v Plzni, Plzeň, 1898, kolorovaná perokresba, s.39,8 cm, v.55,3 cm. Dokumentační kresba v měřítku cca 1:10. Ve spodní části obr. měřítko. G 137 František Křepelka, Das alte Pilsen Anno 1653, Plzeň, 1805, kolorovaná perokresba, s.41,9 cm, v.32,5 cm. G 138 Matthäus Merian st., Pilsen, Frankfurt n. Mohanem, 1650, lept, s.33,3 cm, v.20,1 cmIlustrace z díla M. Meriana, Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae, 2. díl, 1. vydání, Frankfurt 1650. G 182 Maxmilian Seeblummer, Votivní obraz svatého Václava s vedutou Plzně, Plzeň 1672, olej na plátně, s.142 cm, v.205 cm. G 189 Karel Liebscher, Hrady a zámky. Kaceřov (Karton), kol. 1900, černobílý akvarel, s.28,3 cm, v.20,8 cm. Originál ilustrace k Sedláčkovým Hradům (XIII, mezi s. 80 a 81). G 225 Carlo Cappi, Matthäus Merian st., Grúndtriß der Statt Kolin, vnd wie solche von der Kays: // Armada mit gwalt erobert worden […], Frankfurt n. Moh., kol. 1650, mědiryt/lept, s.38,4 cm, v.29,8 cm G 228 Matthäus Merian st., Grúndtriß der Statt Leütmaritz, welche von den Schwedischen geplündert vnd Verlassen […], Frankfurt n. Moh., kol. 1650, mědiryt/lept, s.37,3 cm, v.28,5 cm. G 266 S. Kleiner, I. A. Corvinus, Prospectus CANCELLARIAE BOHEMICAE in platea Wiplingianan, 1. pol. 18. stol., mědiryt, s.40,2 cm, v.29,2 cm. G 344 F. A. Heber, GRUNDRISS von PŘIMDA. MAASSTAB. 1 Zoll.=60 Schuh. // GRUNDRISS von TOČNIK. MAASSTAB. 1 Zoll=90 Schuh., Praha, 1845, litografická rytina, s.22,1 cm, v.17,2 cm G 370 tisk Rau & Sohn in Dresden, vydavatel J. W. Pohlig in Teplitz, SCHÖNHOF, Drážďany – Teplice, kol. pol. 19. stol., barevná litografie, s.35,7 cm, v.27,3 cm. Veduta zámku v Krásném Dvoře. G 374 anonym, Trosky im Bunzlauer Kreis // Troský // w Boleslawském kragi, Praha 1820, mědiryt, s.24,1 cm, v.18,7 cm. Dvojlist z časopisu Hyllos, Nro. 13. Den 23. September 1820. G 398 anonym, Die Kettenbrücke über die Eger bei Saaz in Böhmen, po 1830, mědiryt, s.23,7 cm, v.19,8 cm. Ilustrace z německy tištěného časopisu. G 427 F. Roscher, František Šír, VI. Barikáda u technického ústawu, Praha, 1848, kolorovaná litografie, s.32,6 cm, v.25,4 cm. Kombinace křídové a pérové litografie, kolorováno akvarelem. G 445 F. Roscher, František Šír, Bez olowa a bez prahu Nahnala šosakům strachu, Praha, 1848, kolorovaná litografie, s.31,5 cm, v.24,6 cm. Karikatura tzv. „sedmašedesátníků“ z r. 1848. G 469 anonym, MNATA, VI. Herzog in Böhmen. // MNÁTA, wéwoda VI. Český. Praha 1820, mědiryt, s.18,8 cm, v.24 cm. Fiktivní portrét na dvoulistu z časopisu G 591 Prochaska, I. A. Lang, J. IGN. PESSINA v. CZECHOROD M. D. Professor und Director am k. k. Thierarzeney_Institute zu Wien. +24 Febr. 1808, 1. pol. 19. stol., mezzotinta, s.28 cm, v.38 cm. G 684 Begas, G. & B. Metzeroth, Meyers Bibliographisches Institut, THORWALDSEN (Zeitgenossen, I. Jahrg., No 18), Hildburghausen, 1829–1830, mědiryt, s.20 cm, v.29,2 cm. Bartel Thorvaldsen (1770-1844). G 856 anonym, Alegorické vyobrazení českých panovníků od Přemysla Oráče po Ferdinanda V., Praha (?), 1848, litografie, s.62,5 cm, v.44,7 cm. G 890 Martin Prusik, Monasterium Plasense Ordinis Cisterciensis in Regno Boiemiae, Čechy, kol. 1800, akvarel, s.26,2 cm, v.17,8 cm. Veduta kláštera v Plasech z vysokého nadhledu. uložení podsbírky Výtvarného umění