21 - Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média

 1. Sbírkalupa Hořovická sbírka MČK
  ÚzemíPochází převážně z území Hořovicka.
  Období2. pol. 18.století a z 20.století.Z devadesáti procent jde o dary místních občanů. Fotografie dokumentují společenský život a architekturu regionu - slavnosti, divadelní představení, lidové stavby, církevní památky, osobnosti, historické události .
  PředmětyFotografie - papír.
  Obor21 - Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média
  Počet předmětů1306
   Hořovice, celkový pohled na starý zámek, kolem roku 1880 fotografie - Hořovice, slavnostní odhalení desky Josefa Slavíka na „vísecké škole fotografie - Hořovice, slavnostní kočár (původně kočár knížete Bedřicha Viléma z Hanau), fotografováno mezi jízdárnou a starým zámkem fotografie - Hořovice, čestný dvůr zámku v Hořovicích, galerie zámeckých křídel - ještě zaskleny v litinových rámech, 30. léta 20. století fotografie - Hořovice, zbořeniště starého hotelu Zelený strom v Hořovicích před zahájením stavby nového hotelu v r. 1956, fotografováno z okna účtárny ONV pohlednice z VI. všesokolského sletu, 1912 fotografie - Hořovice, řečnická tribuna na hořovickém náměstí při oslavě vzniku republiky, řečník JUDr. Josef Maličký st., 20. 10. 1918 barevná (kolorovaná) pohlednice - zámek v Hořovicích, adresováno Marii Bartíkové z Hranic, před rokem 1908 fotografie na šedém kartonu - Hořovice, náměstí s domy č. p. 23 a 24, 1900 - 1905 fotografie - Hořovice, kuchyně vojenského lazaretu umístěného v sokolovně, v bílém plášti hoteliér p. Černý, 1914 - 1915 fotografie na kartonu - Mrtník, kostel Narození P. Marie, celkový pohled, 1890 fotografie - Hořovice, hostinec „U Beránka fotografie - Hořovice, národní podnik Alba - sklad hotových výrobků, záběr z provozu, 2. 6. 1962 fotografie - Hořovice, národní podnik Alba - kolektiv plechárny soutěžící o titul „Brigáda socialistické práce“, 1962 fotografie - Hořovice, národní podnik Alba, 1962 album fotografií z rodiny Nejedlých, vázáno v hnědých deskách kombinovaných z kůže a dřeva s 80 fotografiemi kabinetního formátu, kolem roku 1880 fotografie - Hořovice, dřevěná chalupa p. Prokopa, 1914 fotografie - Hořovice, dům zámeckého lékaře, 1914 fotografie - Hořovice, záběr z válečného odvodu koní před Jindáčkovým domem na náměstí, 22. 3. 1915 fotografie, Hořovice, Součkovo cukrářství na Riegrově třídě, p. Souček s rodinou před obchodem, 25. 8. 1915 fotografie - představení hořovických ochotníků ze hry „Jan Výrava fotografie na porcelánu, Josef Macháček, konec 19. stol. fotografie - Praha - Maniny, 1. dělnická spartakiáda (Maninská spartakiáda) Federace dělnických tělocvičných jednot - průvod cyklistů, 1921 daguerrotypie - portrét pí Hejnové, rozené Pražské, z Jinec v městských šatech, 2. pol. 19. stol. daguerrotypie v kazetě - portrét mladého muže, 2. pol. 19. stol. Uložení nevystavené oborové části Hořovické sbírky MČK – podsbírky: fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média Uložení nevystavené oborové části Hořovické sbírky MČK – podsbírky: fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média Uložení nevystavené oborové části Hořovické sbírky MČK – podsbírky: fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média Uložení nevystavené oborové části Hořovické sbírky MČK – podsbírky: fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média