9 - Archeologická

 1. Sbírkalupa Sbírka Muzea regionu Valašsko, muzeum ve Vsetíně
  ÚzemíSbírka dokumentuje osídlení Vsetínska (část okresu Vsetín).
  ObdobíSbírka zahrnuje období od mladší doby kamenné po středověk (cca 4000 př.n.l. - 16. stol. n.l.).
  PředmětySbírka obsahuje především keramické nálezy (střepy z nádob), v menší míře nálezy z bronzu (bronzové náramky)a ojediněle z železa (hrot kopí).
  Obor9 - Archeologická
  Počet předmětů800
   Úlomky pálené hlíny – mazanice - nalezené se štřepovým materiálem na Vrchkopci 12696 Úlomky pálené hlíny – mazanice - nalezené se štřepovým materiálem na Vrchkopci 12702 Úlomky hlíněných nádob různého zbarvení - naleziště Vrchkopec 12674 Úlomky hlíněných nádob různého zbarvení - naleziště Vrchkopec 12677 Úlomky hlíněných nádob různého zbarvení - naleziště Vrchkopec 12672 Úlomky hlíněných nádob různého zbarvení - naleziště Vrchkopec 12667 Úlomky hlíněných nádob různého zbarvení - naleziště Vrchkopec 12680 Úlomky hlíněných nádob různého zbarvení - naleziště Vrchkopec 12679 Úlomky hlíněných nádob různého zbarvení - naleziště Vrchkopec 12692 . Úlomky pálené hlíny – mazanice - nalezené se štřepovým materiálem na Vrchkopci 12695 Úlomky pálené hlíny – mazanice - nalezené se štřepovým materiálem na Vrchkopci 12704 Úlomky pálené hlíny – mazanice - nalezené se štřepovým materiálem na Vrchkopci 12698 Úlomky pálené hlíny – mazanice - nalezené se štřepovým materiálem na Vrchkopci 12705 Úlomky hlíněných nádob různého zbarvení - naleziště Vrchkopec, období hallštatská kultura (slezsko-plátenická) 12694 Úlomky pálené hlíny – mazanice - nalezené se štřepovým materiálem na Vrchkopci 12699 Úlomky pálené hlíny – mazanice - nalezené se štřepovým materiálem na Vrchkopci 12700 Úlomky pálené hlíny – mazanice - nalezené se štřepovým materiálem na Vrchkopci 12697 Úlomky hlíněných nádob různého zbarvení - naleziště Vrchkopec 12673 Úlomky hlíněných nádob různého zbarvení - naleziště Vrchkopec 12676 Úlomky hlíněných nádob různého zbarvení - naleziště Vrchkopec 12678 Úlomky hlíněných nádob různého zbarvení - naleziště Vrchkopec 12668 Úlomky hlíněných nádob různého zbarvení - naleziště Vrchkopec 12681 Úlomky hlíněných nádob různého zbarvení - naleziště Vrchkopec 12671 Úlomky hlíněných nádob různého zbarvení - naleziště Vrchkopec 12683 Úlomky pálené hlíny – mazanice - nalezené se štřepovým materiálem na Vrchkopci 12688 Depozitář muzea ve Vsetíně, podsbírka archeologie Depozitář muzea ve Vsetíně, podsbírka archeologie Depozitář muzea ve Vsetíně, podsbírka archeologie