5 - Botanická

 1. Sbírkalupa Sbírka Muzea regionu Valašsko, muzeum ve Valašském Meziříčí
  ÚzemíPřevážná část botanické sbírky pochází ze SV Moravy - Hostýnské vrchy, Vsetínské vrchy, Javorníky. Menší část zahrnuje sběry z Moravskoslezských Beskyd, Bílých Karpat a východního a středního Slovenska. Jen ojediněle jsou zastoupeny sběry ze zbytku ČR a z ostatních částí Evropy.
  ObdobíNejstarší doklady pochází z počátku 20. století (Gogelův Valašský herbář a herbář G. A. Říčana). Většina sběrů byla pořízena pracovníky muzea zhruba od roku 1965 (Kašparová M., Borovička J.). Další položky byly získány nákupem (Ressel O., Duda J. Pokluda L.).
  PředmětyPodsbírka zahrnuje herbářové položky cévnatých rostlin (cca 14.000 položek), mechorosty (cca 9.000 položek), lišejníky (cca 800 položek), semena a plody (34 položek).
  Obor5 - Botanická
  Počet předmětů3518
   kopřiva žahavka (Urtica urens) - Gogelův herbář řebříček bertrám (Achillea ptarmica) - Říčanův herbář kroucenec šídlovitý (Tortula subulata) - Gogelův herbář chrpa luční (Centaurea jacea agg.) - Říčanův herbář růže galská (Rosa gallica) - Říčanův herbář růže galská (Rosa gallica) - Říčanův herbář růže šípková (Rosa canina) - Říčanův herbář růže polní (Rosa agrestis) - Říčanův herbář růže podhorská (Rosa dumalis) - Říčanův herbář řepíček řepíkovitý (Aremonia agrimonioides) - Říčanův herbář řepíček řepíkovitý (Aremonia agrimonioides) žebrovice různolistá (Blechnum spicant) - Říčanův herbář žebrovice různolistá (Blechnum spicant) - Říčanův herbář hadí jazyk obecný (Ophioglossum vulgatum) - Říčanův herbář hadí jazyk obecný (Ophioglossum vulgatum) - Říčanův herbář ostřice převislá (Carex pendula) - Říčanův herbář ostřice převislá (Carex pendula) - Říčanův herbář lipnice širolistá (Poa chaixii) - Říčanův herbář lipnice širolistá (Poa chaixii) - Říčanův herbář herbář botanika Františka Gogela (1854-1922) vstavač bledý (Orchis pallens) - Říčanův herbář plonitka horská (Oligotrichum hercynicum) subarkticko-subalpínský acidofilní mech  plonitka horská (Oligotrichum hercynicum) subarkticko-subalpínský acidofilní mech  dutohlávka třásnitá (Cladonia fimbriata) šikoušek bezlistý (Buxbaumia aphylla) šikoušek bezlistý (Buxbaumia aphylla) herbář cévnatých rostlin herbář cévnatých rostlin - detail uložení herbář mechorostů - uložení herbář Říčan - díl I. Dodatky k herbáři Gogelově herbář Říčan - díl II. Růže Seznam mechorostů - Gogelova sbírka pryšec drobný (Euphorbia exiqua) - Gogelův herbář kopřivovité (Urticaceae) - Gogelův herbář kopřiva žahavka (Urtica urens) - Gogelův herbář hvězdoš jarní (Callitriche palustris) - Gogelův herbář chrpa luční (Centaurea jacea agg.) - Říčanův herbář pcháč různolistý (Cirsium heterophyllum) - Říčanův herbář pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule) - Říčanův herbář hořec křížatý (Gentiana cruciata) pérnatec horský (Lastrea limbosperma) - Říčanův herbář pérnatec horský (Lastrea limbosperma) - Říčanův herbář vstavač bledý (Orchis pallens) - Říčanův herbář dutohlávka třásnitá (Cladonia fimbriata) herbář mechorostů - detail uložení herbář Říčan - zhotovený pro výuku ve školách Gogelova sbírka mechorostů Gogelova sbírka mechorostů kerblík lesklý (Anthriscus nitida) kerblík lesklý (Anthriscus nitida)