6 - Mykologická

 1. Sbírkalupa Sbírka Muzea regionu Valašsko, muzeum ve Valašském Meziříčí
  ÚzemíSběry pochází ze SV Moravy, především ze širšího okolí Vsetína. Sbírka je postupně doplňována o sběry z Hostýnských a Vsetínských vrchů.
  ObdobíZáklad podsbírky byl vytvořen v 60. letech 20. století, kdy byla zakoupena sbírka dřevokazných hub od A. Machaly. Od té doby je podsbírka nepravidelně doplňována sběry pracovníků muzea (Borovička J., Kašparová M.).
  PředmětyPodsbírka je tvořena pouze dřevokaznými houbami (340 položek).
  Obor6 - Mykologická
  Počet předmětů268
   rosolovec červený (Guepinia helvelloides) rosolovka mozkovitá (Tremella mesenterica) rosolovka listovitá (Tremella foliacea) rosolovec červený (Guepinia helvelloides) sítkovec načervenalý (Daedalea confragosa) sítkovec načervenalý (Daedalea confragosa) mykologický herbář - uložení 1 mykologický herbář - uložení 2 mykologický herbář - uložení 3 rosolovka listovitá (Tremella foliacea) sítkovec načervenalý (Daedalea confragosa) Bondarcevka horská (Bondarzewia mesenterica) Bondarcevka horská (Bondarzewia mesenterica) sírovec žlutooranžový (Laetiporus sulphureus) sírovec žlutooranžový (Laetiporus sulphureus) Ucho Jidášovo = Boltcovitka bezová (Auricularia auricula-judae) Ucho Jidášovo = Boltcovitka bezová (Auricularia auricula-judae) rosolovec červený (Guepinia helvelloides) černorosol bukový (Exidia plana) rosolovec červený (Guepinia helvelloides) krásnorůžek lepkavý (Calocera viscosa) krásnorůžek lepkavý (Calocera viscosa) rosolozub huspenitý (Pseudohydnum gelatinosum) rosolozub huspenitý (Pseudohydnum gelatinosum) rosolozub huspenitý (Pseudohydnum gelatinosum) rosolozub huspenitý (Pseudohydnum gelatinosum) krásnopórka kozí noha (Albatrellus pes-caprae) krásnopórka kozí noha (Albatrellus pes-caprae) černorosol bukový (Exidia plana) rosolovka mozkovitá (Tremella mesenterica)