9 - Archeologická

 1. Sbírkalupa Sbírka Muzea regionu Valašsko, muzeum ve Valašském Meziříčí
  ÚzemíSbirka dokumentuje osídlení Valašskomeziříčska a z části Rožnovska (části okresu Vsetín).
  ObdobíSbírka zahrnuje období od mladší doby kamenné po středověk (cca 4000 př.n.l. - 16. stol. n.l.).
  PředmětySbírku ředevším tvoří keramické nálezy (zbytky keramických nádob, ale také několik rekonstuovaných nádob), nálezy z železa (podkovy) a několik nálezů z bronzu (náramky).
  Obor9 - Archeologická
  Počet předmětů2888
   keramická nádoba – fragmenty Keramická mísa glazovaná kopytovitý sekeromlat kopytovitý sekeromlat kopytovitý sekeromlat Lidská lebka bez dolní čelisti bronzová sekera s ouškem kachel glazovaný z hradu Rožnov kachel glazovaný hnědý keramický pohár středověký sekera železná bradatice s tulejí železný hrot šipky do kuše Keramická pánev na nožkách kostěná industrie z paroží jelena pseudoamfora Lužická kultura keramický přeslen zdobený keramický hrnec s oušky bronzová žebra spojená dohromady štípaná pazourková industrie štípaná pazourková industrie hliněná mísovitá nádoba keramická nádoba zdobená keramický džbán lahvovitý železná koňská podkova ocelová středověká ocílka Uložení archeologické podsbírky Uložení archeologické podsbírky Uložení archeologické podsbírky