10 - Historická

  1. Sbírkalupa Dům historie Přešticka
    PředmětyPřevážná část sbírky je tvořena řemeslnými a zemědělskými nástroji z 19. století a počátku 20. století. Významně jsou ve sbírce zastoupeny také předměty sloužící v domácnostech našeho regionu ( nábytek, kuchyňské nádobí různého typu, šatstvo, obrazy, hračky atd.) další část sbírky tvoří obchodní památky. Jde o předměty, které tvořily vybavení a sortiment kupeckých krámů, koloniálů a hokynářství na Přešticku ( základ sbírky pochází z koloniálu Karla Fodermajera v Přešticích). Obchodní památky lze časově zařadit do první poloviny 20. století, převážná část exponátů pochází z 30. let 20. století. Archiv Domu historie Přešticka je další částí sbírky. Jsou v něm vedeny např. fotografie, pohlednice, kroniky spolků, výuční listy, vysvědčení a mnoho dalších dokumentů, které vypovídají o životě našeho regionu.Veřejnosti jsou sbírkové předměty, převážná část, představeny ve stálé expozici, kde vytváří soubory a představují jednotlivá řemesla regionu:kováře a podkovářetruhlářebednářekolářesedlářeševce a obuvníkypekařeřezníkykrejčí atd.Obchodní památky jsou prezentovány ve stálé expozici kupeckého krámu.