4 - Paleontologická

  1. Sbírkalupa Sbírka Národního muzea
    Předmětymakro a mikrofosilie i mikroskopické preparáty (výbrusy, kutikuly získané macerací, spory a pyly) včetně početně významně zastoupeného typového materiálu, odlitky, modely.