25 - Sbírka tělesné výchovy a sportu HM

  1. Sbírkalupa Sbírka Národního muzea
    PředmětyODTVS schraňuje materiály tradičních tělovýchovných organizací (Sokol, Svaz dělnických tělocvičných jednot, Orel), organizací s podobným zaměřením (Junák, Klub českých turistů) a sportovních svazů. Spolu s nimi vytvořily základ sbírkového fondu materiály Československého olympijského výboru, výsledky sběratelské činnosti jednotlivců a pozůstalosti významných osobností české a československé tělovýchovy (J. S. Guth-Jarkovský, J. Rössler-Ořovský, J. Gruss ad.). Rozsah sbírek ODTVS se daří neustále zvětšovat. Děje se tak prostřednictvím nákupů či darů od organizací, s nimiž oddělení dlouhodobě spolupracuje. K úzkým spolupracovníkům ODTVS patří například Český olympijský výbor, Fakulta tělesné výchovy a sportu UK, některé prvoligové fotbalové a hokejové kluby, Český volejbalový svaz či Česká baseballová asociace. Sbírky ODTVS se podle povahy předmětů člení na: trojrozměrnou sbírku (H7H) - převážně trofeje získané závodní činností čs. sportovců, tj. medaile, plakety, řády a vyznamenání, poháry vázy a další trofejní materiál, dále odznaky, prapory, umělecké sbírky (sádrové modely a odlitky, plastiky, obrazy, grafické listy, litografie, návrhy plakátů aj.), cvičební a slavnostní tělocvičné a sportovní úbory, nářadí a náčiní;sbírku fotografií (H7F - fotografie a H7AA až H7AC – fotoalba), kterou doplňuje přes 50 tisíc negativů a cca 15 tisíc diapozitivů; sbírku plakátů (H7B) - plakáty vrcholných sportovních soutěží, plakáty olympijské, spartakiádní, turistické, propagační, náborové, sbírka plakátů z vlastní výstavní činnosti aj.; sbírku diplomů (H7D) - historická sbírka tělovýchovných a sportovních diplomů;sbírku filmů (H7E) - krátkometrážní filmy ze všech odvětví TVS. Snímky jsou 16 mm, němé i zvukové, různého zaměření (branné, instruktážní, dokumentární nebo metodické);sbírku map (H7C) - mapy KČT, Vojenského kartografického ústavu, mapy vydané pro potřebu institucí aj.; sbírku zvukových záznamů (H7G - gramodesky, H7GMG - mgn. záznamy, H7GCD - CD) - materiály sokolské provenience, další část tvoří záznamy z let 1948 - 1985 z tzv. Sjednocené tělovýchovy;sbírkovou knihovnu - tzv. Tyršova knihovna, obsahující torzo kdysi rozsáhlé knihovny Fügnerovy.