25 - Sbírka hudebněhistorického odd. ČMH

  1. Sbírkalupa Sbírka Národního muzea
    Předmětyhudba – hudební památky; noty (notové rukopisy, notové tisky), nenotové rukopisy (zejména korespondence), hudební ikonografie (fotografie, grafika, kresba, osobní památky), fonotéka (fonoválečky, gramofonové desky, magnetofonové pásky, CD), tisková dokumentace (programy, plakáty), knihovna (knihy o hudbě, hudební časopisy, libreta), pozůstalosti hudebníků