18 - Knihy

  1. Sbírkalupa Sbírka Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně
    PředmětyTuto podsbírku můžeme rozdělit na dvě části:
    1) Staré tisky a rukopisy z let 1370 až 1800 obsahují především soubor křesťansky orientované literatury, dále řadu slovníků, učebnic, panovnických patentů a kronik vydaných převážně v češtině, němčině a latině.
    2) Historické fondy z let 1801 až 1900, mezi něž patří monografie, periodika a konvoluty odborné literatury z produkce Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, převážně v češtině a němčině a latině. Dále je zde uložen významný soubor tištěných, ale i rukopisných knih s náboženskou tematikou v českém a německém jazyce pocházející ze sbírkotvorné činnosti muzejních spolků ve Vizovicích, Napajedlech a Luhačovicích.