25 - Sbírka tělesné výchovy a sportu HM

 1. Sbírkalupa Sbírka Národního muzea
  ÚzemíPřevážná část sbírkových předmětů pochází od dárců z území České republiky, resp. bývalého Československa.
  ObdobíOd 40. let 19. století do současnosti.
  PředmětyODTVS schraňuje materiály tradičních tělovýchovných organizací (Sokol, Svaz dělnických tělocvičných jednot, Orel), organizací s podobným zaměřením (Junák, Klub českých turistů) a sportovních svazů. Spolu s nimi vytvořily základ sbírkového fondu materiály Československého olympijského výboru, výsledky sběratelské činnosti jednotlivců a pozůstalosti významných osobností české a československé tělovýchovy (J. S. Guth-Jarkovský, J. Rössler-Ořovský, J. Gruss ad.). Rozsah sbírek ODTVS se daří neustále zvětšovat. Děje se tak prostřednictvím nákupů či darů od organizací, s nimiž oddělení dlouhodobě spolupracuje. K úzkým spolupracovníkům ODTVS patří například Český olympijský výbor, Fakulta tělesné výchovy a sportu UK, některé prvoligové fotbalové a hokejové kluby, Český volejbalový svaz či Česká baseballová asociace. Sbírky ODTVS se podle povahy předmětů člení na: trojrozměrnou sbírku (H7H) - převážně trofeje získané závodní činností čs. sportovců, tj. medaile, plakety, řády a vyznamenání, poháry vázy a další trofejní materiál, dále odznaky, prapory, umělecké sbírky (sádrové modely a odlitky, plastiky, obrazy, grafické listy, litografie, návrhy plakátů aj.), cvičební a slavnostní tělocvičné a sportovní úbory, nářadí a náčiní;sbírku fotografií (H7F - fotografie a H7AA až H7AC – fotoalba), kterou doplňuje přes 50 tisíc negativů a cca 15 tisíc diapozitivů; sbírku plakátů (H7B) - plakáty vrcholných sportovních soutěží, plakáty olympijské, spartakiádní, turistické, propagační, náborové, sbírka plakátů z vlastní výstavní činnosti aj.; sbírku diplomů (H7D) - historická sbírka tělovýchovných a sportovních diplomů;sbírku filmů (H7E) - krátkometrážní filmy ze všech odvětví TVS. Snímky jsou 16 mm, němé i zvukové, různého zaměření (branné, instruktážní, dokumentární nebo metodické);sbírku map (H7C) - mapy KČT, Vojenského kartografického ústavu, mapy vydané pro potřebu institucí aj.; sbírku zvukových záznamů (H7G - gramodesky, H7GMG - mgn. záznamy, H7GCD - CD) - materiály sokolské provenience, další část tvoří záznamy z let 1948 - 1985 z tzv. Sjednocené tělovýchovy;sbírkovou knihovnu - tzv. Tyršova knihovna, obsahující torzo kdysi rozsáhlé knihovny Fügnerovy.
  Obor25 - Jiná
  Počet předmětů144214
  Podsbírka obsahuje archiválie
   Depozitář sbírky Tělesné výchovy a sportu Depozitář sbírky Tělesné výchovy a sportu Depozitář sbírky Tělesné výchovy a sportu Čestný diplom z filmového festivalu v Cannes pro ČOS, 1947 Fotografie interiéru tělocvičny Sokola Pražského, 2 polovina 19. století Kašmírový praporek české olympijské výpravy z roku 1912 ve Stockholmu Stříbrná zlacená cyklistická medaile, 1899 Stříbrná putovní cena J. S. Gutha-Jarkovského, autor Otakar Španiel, 1934. Tretry Jana Železného 1996. Fotografie účastníků zasedání Mezinárodního olympijského výboru, 1896 Kabinetní portrét Josefa Rösslera Ořovského s bruslemi, 2. polovina 19. století Fotografie z uvítání československých hokejistů, mistrů světa ze Stockholmu, 1949 Fotografie Strahovského stadionu těsně po dokončení, v době sletu, 1926 Plastika Vraždící Odysseus, autor: Jakub Obrovský, 3. místo na umělecké soutěži na OH 1932 Štít města Londýna, putovní cena sokolských gymnastů z mezinárodních závodů v Londýně 1910 Stříbrný pohár, který získala československá fotbalová reprezentace za druhé místo na mistrovství světa v Chile v roce 1962. Soška Vlasty Buriana, autorka Borovičková – Podpěrová, 1931 První zlatá olympijská medaile, kterou vybojoval Bedřich Šupčík ve šplhu na laně na OH v Paříži v roce 1924. Bronzová plastika „Pallas Athéna“, autor: Jaroslav Horejc, putovní cena, kterou získal český šachista Karel Hromádka, 1. pol. 20. stol. Krasobruslařský kostým Áji Vrzáňové, 40. léta 20. stol. Fotografie z tréninku atleta Františka Jandy Suka, počátek 20. století Bronzová medaile Hany Maškové ze ZOH, 1968 Krasobruslařský kostým Áji Vrzáňové, 40. léta 20. stol. Fotografie výpravy rakouských Čechů na zahájení Olympijských her ve Stockholmu, 1912 Portrét lyžaře Bohumila Hanče, Mistra lyžaře Koruny české, 1907 Fotbalový míč se jmény hráčů, kteří se zúčastnili utkání mezi Prahou a Vídní v roce 1925 Portrét Miroslava Tyrše, autor: František Ženíšek, olej na plátně, 1912 Stříbrná raketa tenisty Karla Koželuha, 1931 Koláž krasobruslařky „Pocta P.P.“, autor: Jiří Kolář, 1988 Společná fotografie cvičitelského sboru Sokola pražského, 1864 Obraz „Seskok“ (Věra Čáslavská), autor: Milan Med, olej na plátně, 1966 Bronzová plastika „Vůdce“, autor: Stanislav Sucharda, 1911 Návrhy sokolského kroje, autor: Josef Mánes, kresba na papíře, 1862 Stříbrná raketa tenisty Karla Koželuha, 1931 Dres Jaromíra Jágra s jeho podpisem z MS 2009 Mistrovský zápasnický pás Josefa Šmejkala, 1910 Plakát VI. všesokolského sletu a I. sletu slovanského sokolstva, 1912, autor: A. Mucha Fotografie členů International Rowing Clubu, 2. polovina 19. Století Fotografie Sokolského pavilonu na Národopisné výstavě, 1895 Kabinetní portrét Miroslava Tyrše, 2. polovina 19. století Vyšívaný prapor Sokola (kopie), autor: Josef Mánes, 1889 Putovní cena Jindřicha Vaníčka pro závod mužů o přebor ČSO 1937, autor J. Brůha Grafický list Akrobati, autor: František Tichý, 1945 Stříbrný olympijský řád Ludvíka Daňka, 1998 Startovní číslo Kateřiny Neumannové s podpisem, ZOH 2006 Tretry Emila Zátopka, 50. léta. 20. stol. Stereografický snímek sokolské jízdy u příležitosti sletu, 1901 Plastika „Hokejista“, autor Zdeněk Němeček, 1972 Slavnost na Vltavě, návrh plakátu k všesokolskému sletu 1912, autor: Alfons Mucha, 1911 Křišťálový slon, talisman českých hokejistů na ZOH 1998 Plakát Gymnastické slavnosti, La Chaux-de-Fonds, 1900 Plakát I. Zimních olympijských her v Chamonix, 1924 Diplom České Ústřední Jednoty Velocipedistů, Klub cyklistů roudnických jest zakládajícím členem ČÚJV, po 1883 Diplom Sokolské obce v Americe, 1927