Výsledky vyhledávání

Výsledky vyhledávání - RSS 2.0 Váš dotaz: Kód sbírky = "^ces_us_cat sb0000243^"
Nalezeno záznamů: 56

 1. 1. 24 - Archeologie pravěku

  Sbírkalupa Sbírka Husitského muzea v Táboře
  Předmětyarcheologické nálezy


 2. 2. 24 - Archeologie středověká

  Sbírkalupa Sbírka Husitského muzea v Táboře
  PředmětySbírka středověké archeologie obsahuje předměty (keramika, kovy, sklo, dřevo, kůže atd.) pocházející nálezově (až na výjimky) z území současného táborského okresu. Obsahuje přes 200 000 nálezových jednotek a představuje tak jednu z nejpočetnějších sbírek Husitského muzea v Táboře. Díky dlouholetému odbornému záměru muzea na problematiku husitství a středověkých dějin jsou hmotné artefakty z tohoto období získávány průběžně, a tak má sbírka středověké archeologie tradici více než 100 let. Mezi nejpřednější soubory patří nálezy, získané archeologickými výzkumy lokalit, spojených s husitstvím – do první poloviny 20. století to byly převážně aktivity Josefa Švehly, jež položily základ současné sbírce především nálezy ze zaniklého středověkého Sezimova Ústí, Kozího hrádku, tvrze Sedlce, atd. Výjimečný soubor ze zaniklého levobřežního předměstí Sezimova Ústí (výzkum Miroslava Richtera) získalo v osmdesátých letech 20. století Husitské muzeum převedením fondu z Archeologického ústavu AV ČR v Praze. Rozsáhlé nálezové celky představují i soubory ze zaniklých středověkých vesnic, hradů na Táborsku, měst Tábora, Soběslavi, Sezimova Ústí a Bechyně. Jde o archeologické nálezy - keramika, kovy, sklo, dřevo, kůže atd. jež jsou výsledkem archeologických výzkumů, prováděných Husitským muzeem v posledních desetiletích.


 3. 3. 24 - Autografy

  Sbírkalupa Sbírka Husitského muzea v Táboře
  Předmětydopisy, pohlednice, básně, odborná pojednání, vysvědčení atd. s podpisy vědců, spisovatelů, výt. umělců, politiků, historiků


 4. 4. 24 - Experimentální

  Sbírkalupa Sbírka Husitského muzea v Táboře
  Předmětykopie, modely, makety pravěkých a středověkých nálezů a staveb. Převážná část předmětů této sbírky byla vyrobena pro zařízení expozice Život a práce středověké společnosti.


 5. 5. 24 - Filmotéka

  Sbírkalupa Sbírka Husitského muzea v Táboře
  Předmětykrátkometrážní dokumentární filmy (osvobození Tábora), neozvučené kopie filmů s husitskou tématikou, barevné ozvučené kopie filmů z 50. let 20. st. z produkce Čs.st. filmu Praha (Tábor) a videokazety,


 6. 6. 24 - Fonotéka

  Sbírkalupa Sbírka Husitského muzea v Táboře
  Předmětykazety a magnetofonové pásky zachycující různé historické a významné události v Táboře


 7. 7. 24 - Foto

  Sbírkalupa Sbírka Husitského muzea v Táboře
  Předmětyčb. a barevné fotografie všech formátů zachycující historické i současné záběry ze života a dění v Táboře a okolí.


 8. 8. 25 - Geologické obory

  Sbírkalupa Sbírka Husitského muzea v Táboře
  PředmětySbírka obsahuje sbírkové předměty mineralogické a petrologické, součástí sbírky je i několik zkamenělin, menší kolekce vltavínů a několik krápníků z oblasti Pacovy hory. Sbírku tvoří přes 2000 kusů přírodnin.


 9. 9. 24 - Historická Tábor

  Sbírkalupa Sbírka Husitského muzea v Táboře
  Předmětylistinný materiál, dokladující historické události od nejstaršího data v muzejních sbírkách se nacházejících, až po začátek 20. století (prohlášení, nařízení, oběžníky, doklady, tisky starých písní, mapy atd.)


 10. 10. 25 - Historická Veselí n. L

  Sbírkalupa Sbírka Husitského muzea v Táboře
  Předmětyrůznorodé předměty z původního vybavení muzea (nábytek, obrazy, předměty z obchodů - nářadí, náčiní, církevní textilie - ornáty, měšťanské oděvy atd.

Výsledky vyhledávání - RSS 2.0 Váš dotaz: Kód sbírky = "^ces_us_cat sb0000243^"
Nalezeno záznamů: 56