4 - Paleontologická

 1. Sbírkalupa Sbírka Západočeského muzea v Plzni
  ÚzemíPřevážná část sbírky Čechy, zejména západní a střední. Část sbírky Kanada, Německo, Francie.
  ObdobíFosílie byly ve sbírkách plzeňského muzea zastoupeny významnou měrou již od jeho založení. Na popud Cyrila Purkyně, profesora učitelského ústavu v Plzni, bylo v roce 1897 při historickém muzeu založeno mineralogicko-geologické oddělení. Po odchodu Cyrila Purkyně do Prahy v roce 1908 převzal správu sbírek významný geolog Rudolf Sokol, který jako nehonorovaný pracovník zde působil až do roku 1922. V následujícím roce se stal správcem sbírek Bohdan Bayer. Díky jemu byly sbírky obohaceny především o fosílie permokarbonu z Plzeňska. Po jeho odchodu v roce 1951 nepracoval v muzeu, až na několikaměsíční působení Anny Horákové, žádný geolog. Od roku 1965 byl kurátorem sbírek paleontolog Jaroslav Kraft. Začátkem roku 1995 nastoupila na poloviční úvazek dokumentátorka Eva Kmochová, která se posílí na zpracování sbírky. Od roku 1996 pracuje v oddělení Josef Pšenička, fytopaleontolog specializovaný na flóru permokarbonu. V roce 2000 bylo paleontologické oddělení rozšířeno o jednu zoopaleontoložku Mgr. Zdeňku Brabcovou se specializací na konulárie.Největší část sbírky tvoří fosílie z paleozoika. Částečně sbírky jsou fosílie z terciéru a kvartéru.
  PředmětyNejvětší část sbírky tvoří fosílie z paleozoika. Starší paleozoikum je zastoupené především Barandienem - trilobiti, konulárie, graptolity, ramenonožce aj..Mladší paleozoikum je zastoupené rozsáhlou sbírkou fosilních rostlin, především z oblasti plzeňské uhelné pánve. Nicméně jsou zastoupené fosílie i některých Karbonských lokalit z Kanady (Nova Scotia). Sbírka čítá několik desítek originálů a holotypů. Pozn. S-. - Starší paleozoikum - Zoopaleontologie M-.- Mladší paleozoikum - Zoopaleontologie F-. - Paleobotanika
  Obor4 - Paleontologická
  Počet předmětů30279
   S 465 - cephalon trilobita Zbirovia arata, lokalita Starý Plzenec F 15622 - vějíř kapradiny Acitheca polymorpha, lokalita Plzeň-Vinice S 2478 – neúplný jedinec trilobita Emmrichops planicephalus, lokalita Praha, Veleslavín, ze sbírky J. Vaňka S 2788 – neurčený ostnokožec, lokalita U Kříže, ze sbírky J. Boušky SE 91 - fragmenty rabdosomů graptolitů Bryograptus kyerulfi, lokalita Argentina, ze sbírky B.D.Erdtmanna F 16125 - neurčené osy, lokalita Doubrava u Nýřan S 43 - úplný jedinec mlže Redonia bohemica, lokalita Osek, proti Hůrce Depozitář v objektu Bolevecká náves F 3953 - kmen plavuně Syringodendron sp., lokalita Mirošov F 4030 - neurčený kmínek, lokalita důl Krimich I, Nýřany F 12043 - vějíř kapradiny Pecopteris sp., lokalita ZOO Plzeň F 14171- vějíř kapradiny Mariopteris sp., lokalita Donbas F 16414 - neurčené vějíře kapradiny, lokalita Osnabrück, FP 78 - zkřemenělý kmen Dadoxylon, lokalita Líně K 18 - záprstní kost Equus sp., lokalita Kyšice K 65 - horní čelist Equus hemionus, lokalita Košutka M 60 - neúplný jedinec Pyritocephalus sculptus, lokalita Nýřany K 149 - lebka Marmota Boba, lokalita Doudlevce M 120 - fragment kostry Urocordylus scalaris, lokalita Nýřany M 350 - neurčený fragment kostry, lokalita Boskovice S 1157- shluk jedinců břichonožce Tropidodiscus pusillus, lokalita Osek, proti Hůrce S 2048 - stočený kompletní jedinec trilobita Ectillaenus katzeri, lokalita Díly u Rokycan SE 1392 - shluk rabdosomů graptolitů Rhabdinopora praeparabola, lokalita Belgie, ze sbírky B.D.Erdtmanna SE 2526 - fragment rabdosomu graptolita Bryograptus sp., lokalita Bolivie, ze sbírky B.D.Erdtmanna SE 4330 – fragmenty větví graptolita Didymograptus sp., lokalita Čína, ze sbírky B.D.Erdtmanna F 389 - úplná šištice přesličky Calamostachys tuberculata, lokalita důl Růžena, Sulkov Depozitář v objektu Bolevecká náves Depozitář v objektu Tylova F 4024 – lístky kapradiny Pecopteris arborescens, lokalita důl Krimich I, Nýřany F 7529 - vějíř kapradiny Corynepteris sternbergii, lokalita Újezd u Svatého Kříže F 12076 - šiška kapradiny Calamostachys germania, lokalita ZOO Plzeň F 14203 - vějíř kapradiny Acitheca polymorpha, Manebach, lokalita Německo F 15656 - vějíř kapradiny Pecopteris sp., lokalita Wuda F 16232 - list kapradiny Neuropteris sp., lokalita Doubrava u Nýřan F 16242 - kořeny plavuně Stigmaria sp., lokalita Doubrava u Nýřan FP 23 - zkřemenělý kmen Dadoxylon, lokalita Líně FP 100 - zkřemenělý kmen Dadoxylon, lokalita Líně K 48 – zánártní kost Megaloceros giganteus., lokalita Božkov K 133 - paroh mláděte Rangifer tarandus, lokalita Plzeň M 28 - shluk jedinců Palaeorbis vorax, lokalita Nýřany M 108 - fragment kosti Acrolepis krejcii, lokalita Malesice M 153 - poškozený jedinec Prolimulus woodwardi, lokalita Nýřany M 211 - neúplný jedinec Amblypterus verrucosus, lokalita Třemešná S 19 - fragment schránky hlavonožce Bathmoceras complexum, lokalita Díly u Rokycan S 209 - cephalon trilobita Deanaspis parviporus, lokalita Rumpál S 641 - fragmenty větví graptolita Holograptus tardifurcatus, lokalita Rokycany, Valcha S 1373 – jedinec ramenonožce Paterula circina, lokalita Starý Plzenec S 1581 - poškozený jedinec trilobita Ctenocephalus coronatus, lokalita Skryje S 2574 - cephalon trilobita Onnia abducta, lokalita Velká Chuchle, ze sbírky J. Vaňka S 4123- pygidium trilobita Kosovopeltis lacerata, lokalita Damil, ze sbírky V. Vokáče S 6292 – neurčený ostnokožec Ceratocystites perneri, lokalita Jahn, ze sbírky V. Korduleho SE 380 - fragment rabdosomu graptolita Isograptus sp., lokalita Austrálie, ze sbírky B.D.Erdtmanna SE 504 - shluk rabdosomů graptolitů Orthograptus sp., lokalita Austrálie, ze sbírky B.D.Erdtmanna