19 - Písemnosti a tisky

 1. Sbírkalupa Sbírka Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
  ÚzemíSbírka dokumentačně pokrývá původní sběrnou oblast Valašského muzea v přírodě - etnografický region Moravské Valašsko s málo obsáhlými přesahy do etnografických regionů Těšínsko a Moravské Kopanice.Zvláštní pozornost je v jejím obsahu věnována městu Rožnovu pod Radhoštěm a jeho obyvatelům, což byl původní sbírkový program členů Musejního spolku.
  ObdobíSbírka časově pokrývá zejména 19. a 20. století. Výjimku tvoří genealogická kartotéka se zpracovanými údaji čerpajícími z archivních pramenů 16. - 18. století pro region Moravské Valašsko. Její základ tvoří písemnosti a tiskoviny shromážděné členy Musejního spolku, kteří měli zájem od počátku (1910) o dokumentaci života Rožnovanů, řemesla, spolky, církevní a majetkové poměry. Zajímavý soubor dokumentace byl shromážděn k programům tzv. Valašského roku 1925, 1935 a 1947, zejména k zajištění krojů, programů v muzeu, propagaci. Od 70.tých let 20. století začalo systematické shromážďování dokladů k historii obyvatel jednotlivých obcí, zemědělských usedlostí a jednotlivých objektů v regionech, které tvoří sběrnou oblast muzea: Moravské Valašsko, Těšínsko a Moravské Kopanice. V té době začalo také budování sbírkové kolekce dobových pohlednic a dobových fotografií jako dokumentace zástavby a krajiny. V letech 1997-2000 byla sbírka doplněna o genealogickou kartotéku rodů Moravského Valašska, zakoupenou od Vladimíra Rolince. Samostatnou, dlouhodobě budovanou kolekci tvoří originály výzkumných zpráv z etnografické dokumentace způsobu života, pořizované od poloviny 60.tých let do současnosti. Část fondu, budovaná od poloviny 60.tých let se vztahuje ke koncepčním otázkám budování muzeí v přírodě a Valašského muzea v přírodě specielně, dostavbě areálů Mlýnská dolina a Valašská dědina, jeho prezentačním aktivitám, metodické pomoci, odborným setkáním .
  PředmětyFond obsahuje tyto druhy předmětů:Písemnosti - zejména pozůstalosti Aloise a Bohumíra Jaroňkových, Julie Jaroňkové, Františka Klaudy a dalších významných členů Musejního spolku, budovatelů muzea, sběratelů folklóru, kulturních osobností.Písemnosti k aktivitám Musejního spolkuPísemnosti z činnosti muzea na poli dokumentační, prezentační a metodické práce.Memoáry.Osobní doklady původních obyvatel usedlostí, které byly přeneseny do areálů muzeaTiskoviny - vztahující se k dokumentaci činnosti muzea jako regionální a specializované instituce. Tiskoviny vztahující se ke kulturním aktivitám v regionu, folklorním festivalůmPohlednice a dobové fotografie zahrnují doklady od 80.tých let 19. století do současnosti. Hlavní tématem jsou proměny krajiny, přírody, architektury ve sběrné oblasti muzea, Pustevny - soubor staveb dle návrhu Dušana JurkovičeVýpisy z archivních pramenů z 16. - 18. století - matrik, lánových rejstříků, gruntovnic a dalších, vztahující se ke genealogii rodů Moravského Valašska Předměty archívní povahy jsou evidovány v systému JAF.
  Obor19 - Písemnosti a tisky
  Počet předmětů46585
  Podsbírka obsahuje archiválie
   Plakát - Slabikář devatera řemesel 2005. Barevný plakát z programu Valašského muzea; motiv jednoduché kresby šneka na oranžovém podkladě s červeno-černým potiskem; Dat. 2005. Rozměry: 42 x 29,6 cm. Pořad jednací - schůze obecního zastupitelstva v Rožnově 3.5.1905 o čtvrté hodině odpolední, jednotlivé body jednání na schůzi. Rozměry 34 x 21 cm. Plakát s pozvánkou na národop. slavnost spojenou s otevřením Valašského muzea v přírodě v červenci 1925; autor motivu František Hlavica - motiv dívky v kroji s chlebem; tisk - litografie Bilík, Brno. Brožura - Navštivte lázně Rožnov p. R. 10 stran s fotografiemi - měst. vodoléčebný a elektroléčebný ústav, Lázeňský dům, muzeum aj. Fotografie od A.Lichý, Hambálek, Schnidler. Nedatováno, 12 x 21,2 cm Reklamní tiskovina(dvojlist): Budapest - Székesfövárosi Képes Utmutato (ilustr. průvodce po Budapešti), zachycující vybrané budapešťské památky; tištěný text v maďarském jazyku. Nedat., 36,2x 26,7 cm. Barev. akvarel, motiv dřevěné chalupy v terénu s drobnými hospod. stavbami a dřevěným oplocením. Autor Bohumil Dopis - Vlastivěd. kroužek v Rožnově p. R. Archeo. ústavu Akad. věd v Brně. Žádost o pomoc a radu, plánovaný archeol. průzkum Hradiska (zřícenina hradu v Rožnově p.R.). Datace: 23.1.1961, 29,7 x 21 cm Černobílá fotografie národopisné skupiny Hutišťané z Hutiska-Solance. Stojící třetí zprava Cyril Mach, učitel; datace: 1925. Rozměry: 10,8 x 18,4 cm. Provolání - prosba o pomoc při stavbě nové školy v M. Bystřici-Santově (původní shořela 30.3.1909). Text K. Schneider správce školy, tisk A. Šašek Val.Bystřice datace: 8.4.1909. Rozměry: 34.4 x 21,1cm Ustanovení v příčině vybírání zvláštního poplatku z piva, vína a lihových nápojů, jež se v obvodu městyse Rožnova v roku 1879, 1880, 1881, 1882, 1883 skonsumují; tisk Fr. Kunz, Hranice. Dat. 1.7.1879. Výuční list - Slaviš Polášek, nar. 1923 v Rožnově p.R., obor klempíř a instalatér. Vydán 2.3.1940 - Představenstvo společenstva živnosti stavební v Rožnově p.R. Tisk Otakar Stivín, Praha. Dopis - Spořitelna města Rožnova p. R. Aloisi Jaroňkovi. Zpráva o postoupení pohledávky za firmou Fr. Belžík, velkoobchod vínem, Holohovec na Slovensku ve výši 3663 Kč. Datace: 15.3.1932. 14,5x22,9 cm Černobílá fotografie - původní interiér rožnovské spořitelny. Datace: 30. léta 20. století. Rozměry: 8,2 x 11 cm. Černobílá fotografie - košíkářská škola v Rožnově p. R. Pohled na objekt školy, v popředí košikáři. Datace: 15.10.1897. Rozměry: 14,5 x 20 cm. Pamětní list učiteli košíkářství B.Kramolišovi od frekventantů košíkář. kursu; vloženo do pevné vazby, rudé sametové desky; datace: 28.2.1914, 44,3 x 30,2 cm. Čb. fotopohlednice - Arnošt Kubeša z poloprofilu v kroji a s kloboukem na národopisných slavnostech ve Sttrážnici v roce 1947. Strážnice 5.7.1947. Rozměry: 20,9 x 15,3 cm Receptura na zpracování kůže. Rukopisný text psaný tužkou; tex obsahuje postup na zpracování kůže. Nedatováno. Rozměry: 21,2 x 8,4 cm. Plakát Rožnovské slavnosti 1989, folklórní akce Valašského muzea v přírodě; motiv bílého vyšívaného kapesníčku, v němž je zdobným písmem napsán název akce. Dat. 8. - 9.7.1989. Rozměry: 81 x 56,5 cm. Plakát - Valašský rok 1985. Barevná reprodukce J. F. Kováře s motivem tří králů; modrý podklad, bílé písmo. Datace: 1985. Rozměry: 74,5 x 55,5 cm. Plakát - 50 let Valašského muzea. Na žlutém podkladě s bílým okrajem hnědá grafika s motivem dřevěného domu, kolem něj květiny (motiv Ex libris Bohumíra Jaroňka). Datace: 1975. Rozměry: 99 x 72 cm. Domovský list - řezbář Evžen Štěpánek (*7.5.1910), právo domovské v obci Zašová; tiskopis vyplněný černým inkoustem; Národní výbor v Zašové v listopadu 1946; Rozměry 20,8 x 14,9 cm. Plakát - Život na Valašsku - opravdu zmizelý svět? Barevný plakát z dlouhodobé výstavy pořádané Valašským muzeem; motiv stařenky s koněm, fotografie na sépiovém podkladu. Dat. 2006. Rozměry 59,4 x 42 Pohlednice - výstava SVUM (Sdružení výtvarných umělců moravských) ve Valašském Meziříčí v roce 1927. Foto O. Šrůtek uměl. závod Valašské Meziříčí a Vsetín. Datace: 1907. Pohlednice - Pozdrav z lázní Rožnova p. R., dle orig. J. Kučery s motivem dívky v lidovém kroji s voničkou a trsem obilí a polního kvítí přes levou ruku, stará rožnov. radnice a Radhošť. Datace: 1925. Program - Valašský rok 1925, konaný v Rožnově p.R. 18.-20. července 1925; Tisk Dobrovolný, knihtiskárna Přerov. Datace: 1925, 34,3 x 20,6 cm Vyhláška c.k. okr.hejtmanství ve Val. Meziříčí obec. představenstvům, stanovení ceníku základ. jídel - hotely a lepší restaurace, hostince prostřed. druhu, obyčejné hostince. 21.4.1918, 34,1x21,1 cm. Plán klimatických lázní Rožnov p.R. černobílý tištěný plán doplněný červeně tištěným názvem a znakem města Rožnova s datací 1692. Nedatováno, 21,2 x 30 cm. Pozvánka - Výstava uměleckého průmyslu ve Stockholmu 4.6. 5.9.1909. Dvojlist s motivem zámeckého exteriéru a parníku na moři s tištěným textem v něm. jazyce; datace 1909, rozměry 19,2 x 12,8 cm. Depozitář - uložení podsbírky Písemnosti a tisky - plakáty, plánová dokumentace, mapy. Pozvánka - Národ. a kultur. pracovníkům a spolkům všech okresů valašských a krajů sousedních. Účast,spolupráce,příprava a realizace národopis. slavnosti Valašský rok 1925 v Rožnově p.R. Listopad 1924. Depozitář - uložení podsbírky Písemnosti a tisky - plakáty, plánová dokumentace, mapy. Depozitář - uložení podsbírky Písemnosti a tisky - pozůstalosti, archiválie, pohlednice. Depozitář - uložení podsbírky Písemnosti a tisky - pozůstalosti, archiválie, pohlednice. Fotografie - zleva Alois, František a Bohumír Jaroňkovi. Foto J. Hybša z Valašského Meziříčí. Datace: 70. léta 19. století. Rozměry 10,6 x 6,5 cm. Pohlednice - žánrová. Srdečné přání k jmeninám. Na líci dvě děti dárky a kyticemi květin Tisk V. Neubert a synové, Praha. Autotypie. Datace - kolem roku 1933. Pohlednice - žánrová. Novoroční pozdrav. Na líci dvě děti kráčející zimní zasněženou krajinou. Světlotisk. Datace - kolem roku 1918. Pohlednice - Rožnov p.R. Pohled na trh dobytka (dnes ZŠ Videčská ), v pozadí Tyršovo nábřeží. Nakl. Rudolf Bill, Rožnov pod Radhoštěm. Světlotisk. Datace - kolem roku 1920, prošlá poštou 1943. Pohlednice - Rožnov p.R. Snímek města, výlet a svačina v přírodě - sedící muž se ženou. Tisk-paspartový tlačený rámeček, světlotisk, protlačovaný kolorovaný tisk. Krátká adresa, kolem r. 1909. Pohlednice - Rožnov p. R. Pohled na tři ženy v dobovém oblečení, stojící před lázeňským domem. V pozadí budova Rudolfo-Stefania. Kolorovaný světlotisk, krátká adresa. Datace - kolem roku 1906. Pohlednice - Pustevny.Celkový pohled, vlevo oválný znak Pohorské jednoty Radhošť zakomponovaný do kytice horských květin.Barevná ruční litografie, dlouhá adresa prošlá poštou. Dat. - kolem roku 1898. Pohlednice - Pustevny. Jídelna Libušín - interiér se sedícími hosty. Nakladatel R. Parma Frenštát p.R.. Tisk V. Neubert Praha Smíchov. Kolorovaný světlotisk, neprošlá poštou. Datace - kolem roku 1910. Pohlednice - Radhošť. Kaple svatého Cyrila a Metoděje, turistická útulna. Nak. Rudolf Bill Rožnov p.R. Tisk firma Violeta. Kolorovaný světlotisk. Krátká adresa, prošlá poštou v r. 1920. Datace - 1919. Pohlednice - Horní Bečva. Pohled na kostel a obchod Čeňka Maliny. Nakl. František Vodička, fotograf, Příbor. Světlotisk, krátká adresa, prošlá poštou. Datace - kolem roku 1911. Brožura - Léčební místo Rožnov p. R. 24 stran tištěného textu s fotografiemi Rožnova; informace o možnosti léčby, o městě, možnostech ubytování, atd.; Nedatováno, 11,2 x 17 cm.            List strojopisného textu. Městská rada v Rožnově p. R. - prosba o slavnostní přivítání prezidenta republiky T.G. Masaryka při jeho plánované návštěvě Rožnova p.R. ve dnech 23. a 24. června 1928. Černobílá fotografie - Metoděj Jahn a jeho dcera Milada stojících v lidových krojích na zahradě své vilky v Rožnově p.R. o Valašském roku 1925, z okna vilky vyvěšen československý prapor; Dopis - Jana Andryse Bohumíru Jaroňkovi. List velkého formátu rukopisného textu psaného černým inkoustem; poděkování za zapůjčení básní Metoděje Jahna a jejich navrácení. Pohlednice - Adolf Hrstka Bohumíru Jaroňkovi. Umělecké výstavy ve Štramberku 1903-1927 (v popředí na podstavci busta B.Jaroňka od J. Pelikána). Přání brzkého uzdravení B.Jaroňkovi. Datace: 24.2.1927. Dopis - Dr. František Pospíšil bratřím Jaroňkům. Žádost o urychlené zaslání 2 článků - příloha Národních listů - článek o Valašském muzeu v přírodě a článek o valašském kumštu. Brno 9.7.1925. Fotografie - zakladatelé Val. muzea, sourozenci Jaroňkové, bratři Alois a Bohumír v civilním oděvu na kraji, sestra Julie v kroji uprostřed; foto nalepeno na hnědém kartonu. Datace: 1925. 8,4x11,4 cm fotografie - ateliér Heyman v Káhiře. Dům dvorního fotografa Dietricha. V domě bydleli za svého pobytu v Káhiře bratři Jaroňkové. Fotografie nalepena na kartonu. Nedatováno. Rozměry 7,5 x 6,6. Fotografie - Rudolf Svoboda, fotoateliér Strelisky, Budapest. Na rubu věnování B. Jaroňkovi Plakát s pozvánkou na národop. slavnosti v Rožnově p. R. v roce 1935; autor motivu František Hoplíček - motiv tanečního páru v krojích; tisk Grafia Olomouc. Rozměry 99,5 x 67,5 cm. Datace: 1935. Čb. foto pracujících košíkářů ve štátnej učebnej dielni košíkárskej v Dolnom Kubíně; dohled zajišťuje B.Kramoliš (stojící první zprava); foto. na kartonové paspartě (17,7 x 24,cm). Dat. 12.4.1922. Živnostenský list - Michal Solanský, Vigantice čp. 5. (*1874). Dvojlist - tiskopis vyplněný černým inkoustem; ohlášená živnost - obchod dřívím a dřevařskými výrobky všeho druhu. Dat. 3.4.1907. Rozměry