1 - Geologická

 1. Sbírkalupa Sbírka Oblastního muzea v Chomutově, příspěvková organizace
  ÚzemíSeverozápadní Čechy (především okres Chomutov, Karlovy Vary, Teplice, Ústí nad Labem, Louny) a ostatní význačné geologické lokality Čech (např. Příbram, Stříbro, Turnov). Méně jsou zastoupeny vzorky z ciziny (Slovensko, Rakousko, Německo aj.).
  ObdobíZaložení geologické sbírky je úzce spjato se vznikem muzea. Jednotlivé vzorky minerálů, hornin a paleontologický materiál byly v 1. pol. 20. století shromažďovány převážně formou darů, z pozůstalosti a vlastní sbírkotvornou činností. Sbírka byla intenzivněji rozšiřována v 70. letech 20. století, kdy byl v OM zaměstnán geolog.V současné době je sbírka doplňována především vlastní sbírkotvornou činností, nákupem a dary.
  PředmětySbírka obsahuje téměř 1000 vzorků a je rozčleněna do tří skupin: minerály, horniny a paleontologický materiál. Sbírka minerálů dokumentuje geologickou pestrost SZ Čech. Značný podíl tvoří minerály, které byly hospodářsky využívané (magnetit, kasiterit, fluorit, baryt, uranit, hematit aj.). Bohatě jsou zde zastoupeny ukázky drahokamových odrůd křemene z Krušných hor, zpravidla řezané a vyleštěné, i různé typy krystalových forem kalcitu.Sbírka hornin obsahuje ukázky hornin vyvřelých, přeměněných i usazených.V paleontologické sbírce jsou zastoupeny především různé druhy amonitů, otisky třetihorních ryb, želv a otisky rostlin.
  Obor1 - Geologická
  Počet předmětů953