5 - Botanická

 1. Sbírkalupa Sbírka Husitského muzea v Táboře
  ÚzemíČeská republika, zvláště Táborsko (včetně Soběslavska), Třeboňsko, Podkrkonoší a Krkonoše
  ObdobíZákladem sbírky byly herbářové položky A. Z. Hnízda a B. Vopravila. Bedřich Vopravil (1887-1962) v muzeu uložil dokumentaci ke svému rukopisnému zpracování květeny Soběslavska, herbář Antonína Zbyška Hnízda (1906-1973) obsahuje kromě sběrů z Táborska také řadu položek z Krkonoš a Podkrkonoší, kde Hnízdo působil ve 20. a 30. letech. Nejrozsáhlejší částí herbáře je kolekce Jaroslava Kaislera (1913-1995) - obsahuje převážně sběry z území okresu Tábor z 50. - 90. let (zvláště z let 1987-1994). Z dalších sběratelů lze jmenovat především Antonína Weidmanna (1850-1915, sběry z Třeboňska), Rudolfa Kurku (1915-2000, sběry z Třeboňska) a Danu Hradeckou (převážně sběry z okresu Tábor). Sbírku hálek sestavil Jan Máca.
  PředmětyZákladem sbírky byly herbářové položky A. Z. Hnízda a B. Vopravila. Bedřich Vopravil (1887-1962) v muzeu uložil dokumentaci ke svému rukopisnému zpracování květeny Soběslavska, herbář Antonína Zbyška Hnízda (1906-1973) obsahuje kromě sběrů z Táborska také řadu položek z Krkonoš a Podkrkonoší, kde Hnízdo působil ve 20. a 30. letech. Nejrozsáhlejší částí herbáře je kolekce Jaroslava Kaislera (1913-1995) - obsahuje převážně sběry z území okresu Tábor z 50. - 90. let (zvláště z let 1987-1994). Z dalších sběratelů lze jmenovat především Antonína Weidmanna (1850-1915, sběry z Třeboňska), Rudolfa Kurku (1915-2000, sběry z Třeboňska) a Danu Hradeckou (převážně sběry z okresu Tábor). Sbírku hálek sestavil Jan Máca.
  Obor5 - Botanická
  Počet předmětů5956
   kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia) - herbářová položka, Krkonoše: Pančavská louka, leg. A. Z. Hnízdo 26. 7. 1935 náprstník velkokvětý (Digitalis grandiflora) - herbářová položka, Tábor: les u Lužnice, leg. J. Kaisler 30. 7. 1993 ostřice obecná (Carex nigra) - herbářová položka, Hlušovice (o. Olomouc), leg. J. Otruba 1925 vranec jedlový (Huperzia selago) - herbářová položka, Krkonoše: suť na svahu Kotle, leg. A. Z. Hnízdo 27. 7. 1935 sveřep stoklasa (Bromus secalinus) - herbářová položka, Hostinné n. L. (o. Trutnov): stráňka u hospodářské školy, leg. A. Z. Hnízdo 28. 6. 1935 koukol polní (Agrostemma githago) - herbářová položka, Hostinné n. L. (o. Trutnov): pole u Poštovního dvora, leg. A. Z. Hnízdo 29. 6. 1935 třezalka chlupatá (Hypericum hirsutum) - herbářová položka, Tábor: paseky v Pintovce, leg. A. Z. Hnízdo 7. 8. 1933 žabník jitrocelový (Alisma plantago-aquatica) - herbářová položka, Tábor: rybníky u Zahrádky, leg. A. Z. Hnízdo 20. 8. 1933 kostrbatec zelený (Rhytidiadelphus squarrosus) - herbářová položka, Chlebov (o. Tábor): lesní paseky, leg. D. Hradecká 28. 4. 1969 ploník obecný (Polytrichum commune) - herbářová položka, Mladá Vožice (o. Tábor), leg. D. Hradecká 1971 hálka obaleče pryskyřičného (Retinia resinella) na borovici lesní (Pinus sylvestris) - sběr, Veselí n. L. (o. Tábor), leg. J. Máca 24. 12. 1971 hálka bejlomorky bukové (Mikiola fagi) na buku lesním (Fagus sylvatica) - sběr, Poněšice (o. České Budějovice), leg. J. Máca 15. 6. 1976 hálka žlabatky dubové (Cynips quercusfolii) na dubu letním (Quercus robur) - sběr, Soběslav (o. Tábor), leg. J. Máca 7. 8. 1976 jilm drsný (Ulmus glabra) - herbářová položka, Lomnice n. L. (o. Jindřichův Hradec): sázená u Šalouna, leg. A. Weidmann 20. a 21. 5. 1886 šáchor hnědý (Cyperus fuscus) - herbářová položka, Drahov (o. Tábor): obnažené dno rybníka, leg. R. Kurka 14. 9. 1970 suchopýrek alpský (Trichophorum alpinum) - herbářová položka, Zálší (o. Tábor): vyrýpaná rašelina, leg. R. Kurka 22. 5. 1943 len počistivý (Linum catharticum) - herbářová položka, Borotín (o. Tábor): osada Šeborův Mlýn, leg. J. Kaisler 6. 7. 1987 třezalka rozprostřená (Hypericum humifusum) - herbářová položka, Doubí (o. Tábor): les Hůrka, leg. J. Kaisler 30. 6. 1987 žindava evropská (Sanicula europaea) - herbářová položka, Planá n. L. (o. Tábor): les u silnice do Turovce, leg. J. Kaisler 4. 6. 1988 kamyšník vrcholičnatý (Bolboschoenus yagara) - herbářová položka, Mezná (o. Tábor): Mezenský nový rybník, leg. J. Kaisler 29. 6. 1992, rev. M. Ducháček 2001 kapraď hřebenitá (Dryopteris cristata) - herbářová položka, Borkovická blata (o. Tábor): Kozohlůdky, leg. D. Abazid 29. 6. 1999, rev. L. Ekrt 2006 ladoňka sibiřská (Scilla siberica) - herbářová položka, Choustník (o. Tábor): běh Kajetánského potoka, leg. D. Abazid 24. 4. 2006 mochna poléhavá (Potentilla supina) - herbářová položka, Soběslav (o. Tábor): vrch Pilát, leg. M. Masojídek 3. 8. 2005 kozlík dvoudomý (Valeriana dioica) - herbářová položka, Zbelítov (o. Tábor): olšina u cesty, leg. D. Abazid 24. 5. 2006 ostřice prodloužená (Carex elongata) - herbářová položka, Blatnice (o. Tábor): olšina u rybníka Zadražil, leg. D. Abazid 5. 6. 2006 uložení podsbírky v depozitáři uložení podsbírky v depozitáři uložení podsbírky v depozitáři