24 - Písemná pozůstalost Roberta Mixy

 1. Sbírkalupa Sbírka Husitského muzea v Táboře
  ÚzemíČechy, jižní, Táborsko
  Období1925-1965, žil v letech 1909-1965,
  Předmětylistinný materiál - rukopisy, knihy, foto
  Obor24 - Další
  Počet předmětů301
  Podsbírka obsahuje archiválie
   životopis redaktora Roberta Mixy - strojopis, 1950 životopis redaktora Roberta Mixy - strojopis, bez data jízdenka na vlak Ebrach - Tábor, 1941 registrační průkaz Roberta Mixy z káznice v Bayreuthu, 1945 žádost závodní oganizace KSČ o zaslání kádrového posudku na JUDr. Karla Švece, bytem Praha, 1951 osobní posudek na p. Forejta pro ONV Tábor, 1953 projev divizního generála Josefa Janáčka z 2. 6. 1945 u příležitosti Dne vězňů korespondenční lístek dr. Václava Kůrky týkající se spolupráce s časopisem Ratolest dopis Roberta Mixy mamince z Berlína, Ebrachu, 1941 zatýkací rozkaz na Roberta Mixu, 1940 výňatek z dopisu s. Josefa Kroužka památník KMP (Kroužek mladých přátel) uložení podsbírky v depozitáři životopis Roberta Mixy jako syna peleťářského dělníka Jana Mixy dotazník o činnosti v odboji, 1946 osobní karta Roberta Mixy v káznici v Bayreuthu druhý lístek na oděv, Robert Mixa, Tábor, Riegerovo nám. 491 žádost závodní oganizace KSČ o podání kádrového posudku na JUDr. Karla Švece, bytem Praha, 1949 žádost n. p. Průmstav, závod Tábor o zaslání individuálního posudku na Samce Vladimíra, 1952 sdělení pro KNV České Budějovice o bývalé učitelce Hudební školy Vlastě Kratochvílové, 1953 organizace KSČ Tábor žádá KSČ Praha o zaslání posudku na s. Kecovou a s. Kece, 1950 sdělení o chování býv. četníka Kotyzy z Tábora při domovních prohlídkách, 1953 zápis z jednání o nevyužitém materiálu na stavbu sokolského stadionu, 1950 dopis týkající se článku v Rudém právu od Václava Chlumeckého propustka z protektorátu do Říše na jméno Roberta Mixa dopis, ve kterém je Robert Mixa informován o možnosti odvolání do 7 dní při procesu, který se bude konat v Českých Budějovicích, 1941 uložení podsbírky v depozitáři uložení podsbírky v depozitáři