24 - Písemná pozůstalost Romana Cikharta

 1. Sbírkalupa Sbírka Husitského muzea v Táboře
  ÚzemíČechy, jižní, Táborsko
  Období1908-1957, žil v letech 1886-1957, historik
  Předmětylistinnný materiál - rukopisy, mapy, foto
  Obor24 - Další
  Počet předmětů105
  Podsbírka obsahuje archiválie
   sešit s fotografiemi Polánky legitimace Romana Cikharta, člena redakce Český jih účetní doklad z roku 1944 věnování Klubu rodáků města Jistebnice v Praze, 1925 pamětní list Svazu nár. revoluce, 1948 pochvalné uznání ONV Tábor za osvětovou činnost, 1955 čestné uznání OV KSČ Tábor, 1957 korespondence - p. Kabáb, 1942 korespondence - Městské muzeum Pacov, 1945 rukopis - pracovní materiál pro Táborsko sešit s fotografiemi Romana Cikharta na různých proslovech školní fotografie Romana Cikharta uložení podsbírky v depozitáři uložení podsbírky v depozitáři propagační leták Tábora osvědčení obvodní volební komise pro Romana Cikharta legitimace KSČ M. Kautské uznání za spolupráci v hnutí Žlutého stolu, 1938 čestné uznání KV SPB, 1954 udělení stříbrného odznaku J. Fučíka - ÚV SPB, 1955 korespondence - p. Bejšovec, 1950 rukopis - pracovní materiál pro Rod Cikhartův fotografie Romana Cikharta uložení podsbírky v depozitáři fotografie Starého zámku u Borotína rukopis - pracovní materiál pro Soupis památek historických v polit. okrese táborském korespondence osobní - nezjištěný pisatel ex libris Romana Cikharta