15 - Výtvarného umění

 1. Sbírkalupa Sbírka Husitského muzea v Táboře
  ÚzemíČechy
  Období16. - 20. st.
  Předmětykolekce maleb, plastik, kreseb, grafik a užitného umění, zejména s husitskou tématikou významných umělců českého výtvarného umění - V. Brožík, M. Aleš, A. Slavíček, J. Zrzavý a další.
  Obor15 - Výtvarného umění
  Počet předmětů4652
  Podsbírka obsahuje kulturní památky
   Vratislav Hlava (Rudolf Bém): Jan Žižka - olej na dřevěné desce Richard Lauda: Alfons Šťastný z Padařova - lept, značka v matrici R. L. 1920 Ladislav Šaloun: Jan Hus - litá kamenina a bronzová povrchová úprava Vlastimil Amort: Jan Žižka na koni - bronzová plastika s dřevěným soklem Jan Zrzavý: Po koupeli - olej na plátně, 1920 Václav Antoš: Mistr Jan Hus - portrétní reliéf v gotické kompozici (oblouk) Adolf Liebscher: Jan Žižka - olej na plátně, 1904 Karel Valter: Krajina s lomem - barevný papírotisk Neznámý autor: Tábor obležený Prusy v roce 1744 - olej na plátně Pavel Piekar: Táborská radnice ze zvonice - vícebarevný linořez, 1996 Václav Brožík: studie hlavy Mistra Jana Husa - pracovní studie k obrazu M. J. Hus před koncilem Kostnickým, olej na plátně uložení podsbírky v depozitáři uložení podsbírky v depozitáři uložení podsbírky v depozitáři J. Sobotka: Hus vyváděn na popraviště - olej na plátně Bohuslav Lamač: Hrad Borotín - barevný dřevořez Mistr Jan Hus - cínový kulatý medailon o průměru 21 cm Antonín Smažil: Jihočeský motiv z cyklu Návsi - barevný linoryt (irisový tisk ze dvou matric, dominantní zelená a modrá) Ludmila Jiřincová: Melancholické písně o lásce (na námět díla Vítězslava Nováka) - litografie Jan Vítězslav Dušek: Lukostřelec - bronzová plastika s podstavcem z leštěného dřeva na žulovém podstavci, 1924 Václav Hollar: Obležení a dobytí Tábora roku 1621 - mědirytový lept, na rubu latinsky psaná legenda Neznámý autor: Hus s husou - dřevoryt, Německo, kolem roku 1550 Neznámý autor: Plán Tábora obleženého Švédy roku 1648 - olej na plátně, soudobé dílo události, kolem roku 1650 Carl Würbs / E. Willmann: Tábor od jihozápadu s Bechyňskou bránou a věží Kotnovem - ocelorytina, 1842 Láďa Tousek: Děkanský kostel ze dvorku domu v Dlouhé ulici v Táboře - olej na lepence, 1941 Křídla utrakvistického oltáře z Roudník - levé křídlo - malba temperou na dřevěné desce, kolem roku 1470 Křídla utrakvistického oltáře z Roudník - pravé křídlo (na vnitřní straně Mistr Jan Hus na hranici) - malba temperou na dřevěné desce, kolem roku 1470 Jan Vítězslav Dušek: Vavříny - hluboký reliéf (portrét) na dřevěné desce zdobené řezbou, 1920