24 - Přírodovědná

 1. Sbírkalupa Hořovická sbírka MČK
  ÚzemíHořovicko.
  ObdobíSbírka zahrnuje geologické a zoologické materiály, pocházející z hořovického regionu. Geologická část sbírky obsahuje fosílie převážně prvohorního stáří, horniny a minerály typické pro geologický vývoj hořovického regionu. Zoologická část sbírky sestává z dermoplastických preparátů ptáků a savců, nalezených a vycpaných v 2. pol.20.stol.
  PředmětyFosílie, horniny, minerály, dermoplastické preparáty.
  Obor24 - Další
  Počet předmětů1166
   vlnice chlupatá (Oxytropis pilosa) - herbářová položka, Čechy, Český kras, Beroun - Jarov, lom Kosov, sběr 5. 6. 2011 pecka s chalcedon-křemennou výplní v diabazu (tzv. hladinkový achát), Barrandien, lom Zaječov pecka s chalcedon-achátovou a karbonátovou výplní, Barrandien, lom Zaječov achátová pecka v diabazu (tzv. hladinkový achát), Barrandien, lom Zaječov achátová pecka v diabazu, Barrandien, lom Zaječov karneol tvoří výplň dutin a puklin v diabazu, Barrandien, lom Zaječov trilobit Conocoryphe sulzeri, Čechy, Barrandien, stř. kambrium, jinecké souvrství, Felbabka trilobiti Ellipsocephalus hoffi, Čechy, Barrandien, stř. kambrium, jinecké souvrství, Jince trilobit Paradoxides gracilis, Čechy, Barrandien, stř. kambrium, jinecké souvrství Felbabka jeřábek lesní (Bonasa bonasia), lokalita neznámá ořešník kropenatý evropský (Nucifraga caryocatactes caryocatactes), dospělý jedinec, lokalita neznámá stehlík obecný evropský (Carduelis carduelis carduelis), dospělý samec, lokalita neznámá sýček obecný středoevropský (Athene noctua noctua), dospělý jedinec, lokalita neznámá lasice hranostaj (Mustela erminea), dospělý jedinec v letní srsti, lokalita neznámá ťuhýk obecný evropský (Lanius collurio colluri), dospělý samec, lokalita neznámá skorec vodní středoevropský (Cinclus cinclus aquaticus), dospělý samec, lokalita neznámá poštolka obecná evropská (Falco tinnunculus tinnunculus), dospělý samec, Křešín chřástal vodní evropský (Rallus aquaticus aquaticus), vybarvený dospělý samec, okolí Praskoles ťuhýk šedý (Lanius excubitor), dospělý samec, Otmíče tetřev hlušec (Tetrao urogallus), Brdy, 1942 (pův. č. sH 4760) - srnec obecný (Capreolus capreolus), raritní paroží s lebkou na štítku, Brdy, 1939 (pův. č. sH 104) - srnec obecný (Capreolus capreolus), paroží slabšího šesteráka na umělé lebce a štítku, Brdy, okolí Komárova školní pomůcka, tabule s vyobrazením hub Uložení nevystavené oborové části Hořovické sbírky MČK – podsbírky: přírodovědná Uložení nevystavené oborové části Hořovické sbírky MČK – podsbírky: přírodovědná Uložení nevystavené oborové části Hořovické sbírky MČK – podsbírky: přírodovědná Uložení nevystavené oborové části Hořovické sbírky MČK – podsbírky: přírodovědná Uložení nevystavené oborové části Hořovické sbírky MČK – podsbírky: přírodovědná drobně krystalový křemen s krystaly kalcitu na povrchu, Čechy, Příbram žluva hajní evropská (Oriolus oriolus oriolus), dospělý samec, Tíhava žluna zelená evropská (Picus viridis viridis), dospělý samec, Hořovice školní pomůcka, entomologická krabice s vývojovými stadii chrousta obecného (Melolontha melolontha)