4 - Paleontologická

 1. Sbírkalupa Sbírka Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
  ÚzemíČeská republika, především oblast pražské pánve, Barrandienu, zejména Střední Brdy, Rokycansko, Plzeňsko, Hořovicko, Příbramsko. Ojediněle Evropa a Amerika.
  ObdobíHlavně starší paleozoikum a karbon charakterizující Střední Brdy, Rokycansko a Plzeňsko. Podružně též druhohory, terciér a kvartér.
  PředmětyFosilie, převážně trilobiti, brachiopodi a graptoliti. Na vytvoření sbírky se podíleli svými kolekcemi nejvíce Vladimír Havlíček (ramenonožci), Jaroslav Kraft (graptoliti) a Karel Holub (tzv. rokycanské kuličky). Zajímavostí je kolekce kambrické fauny brakických vod z lokality Kočka.
  Obor4 - Paleontologická
  Počet předmětů107143
   236/1964, 236, Ectillaenus katzeri (Barrande, 1856), lok. Osek, ordovik 527/1964, 527, Ormathops atava (Barrande, 1872), lok. Rokycany, ordovik 1486/1964, 2431, Babinka prima, lok. Osek, ordovik 874/1965, D578, Leptolepis spratiformis, lok. Kehlheim  Uložení paleontologických sbírek 63/1987, C284, Bactrites gracilis, lok. Wissenbach, devon P19/1995, 1277, Phycodes noha ichnosp. nov., lok. Rokycany-Stráň 18/1966, K1, Cyclopteris orbicularis, lok. Nýřany, karbon 18/1966, K12, Huttonia carinata, lok. Nýřany, karbon 942/1965, D646, Ammonites sp., původem starý materiál bez lokace D374 Perisphinctes almensis, lokalita není uvedena, druhohory-třetihory, starý sbírkový fond. 956/1964, 956, Colpocoryhpe bohemica (Vaněk, 1965), lok. Osek, ordovik 1118/1964, 1118, Sinuites reticulatus (Perner, 1903), lok. Rokycany 1545/1964, 2859, Ectillaenus katzeri (Barrande, 1856), lok. Sirá, ordovik 1587/1964, 3358, Paradoxides gracilis (Boeck, 1827), lok. Jince, kambrium 108/1970, 4859, Holograptus tardibrachiatus (Bouček, 1973), lok. Rokycany-Stráň, ordovik 230/1993, 59745, Iridistrophia eodevonica Havlíček, 1967, lok. Koněprusy-Zlatý kůň, devon 1142/1965, C140, Periechocrinus moniliformis, lok. Velká Británie-Dudley 1143/1965, C167, Michelinia favosa, lok. Belgie-Tournay, karbon  P23/1995, 1182, Teichichnus rectus Seilacher, 1955, lok. Rokycany-Drahouš, ordovik 18/1966, K38, Lepidodendron dichotomum, lok. Nýřany, karbon 21/1966, K68, Muropteris heterophylla, lok. Zbůch, karbon Evidenční karta ke zkamenělině 236 Stálá expozice Otisky času byla otevřena v r. 2000 a představuje paleontologické nálezy z Rokycanska 364/1971, 5308, Pseudoreticulograptus inusitatus (J.Kraft, 1973), lok. Rokycany, Stráň 10, Valcha, ordovik 1140/1965, C51, Calymenella tristani, lok. Francie, ordovik 902/1964, 902, Colpocoryphe bohemica (Vaněk, 1965), lok. Rokycany, Osek, ordovik 445/1971, 5336, Dendrograptus klouceki Bouček, 1956, lok. Rokycany, Stráň 10, Valcha, ordovik Uložení paleontologických sbírek Uložení paleontologických sbírek Uložení paleontologických sbírek Uložení paleontologických sbírek