8 - Zoologická

 1. Sbírkalupa Sbírka Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
  ÚzemíČR, převážně Rokycansko, případně západní Čechy, ojediněle jižní Evropa.
  ObdobíSbírka vznikla převážně z darů v první polovině 20. století. Sběry z let 1990 - 2001 pocházejí z vlastní sběrné činnosti muzea nebo převodu od jiné právnické osoby.
  PředmětyDermoplastické preparáty, vejce, ptačí hnízda, lihové preparáty.
  Obor8 - Zoologická
  Počet předmětů431
   Uložení ornitologických sbírek v prachotěsných skříních v depozitáři ZM 13 N11/2002 Sciurus vulgaris, lok. Rokycany, Husovy sady, dat. sběru 28. 7. 2001, dar-úhyn, lgt. Mayerová, det. Mayerová. ZO 154 N1/2001 Gavia arctica, samec, lok.: sine loc., dat. sběru 1. 1. 1934, starý sbírkový fond, lgt. neznámý, det. K. Hofman. ZO 55 1787/1996 Mergus merganser, lok. Klabava, rybník, dat. sběru 31. 12. 1898, starý sbírkový fond, lgt. neznámý, det. K. Hofman. ZO 27 1759/1996 Pernis apivorus, lok. Brdy -Padrť, dat. sběru 1. 1. 1934, starý sbírkový fond, lgt. Bohutínský, det. K. Hofman. Evidenční karta k nejstaršímu dermoplastickému preparátu z roku 1898 Mergus merganser ZO 159 N10/2003 Carduelis chloris, lok.Holoubkov, hráz rybníka, dat. sběru 15. 9. 2002, nález- úhyn, lgt. et det. M. Šandová. ZO 160 N11/2002 Aegithalos caudatus, lok. Plzeňsko, dat. sběru: 1. 7. 2002, dar, lgt. E. Gust, det. J. Nobilisová. ZM 10 N12/2000 Martes martes, lok. Holoubkov, silnice E 50,dat. sběru 25. 7. 2000, nález - úhyn, lgt. et det. M. Šandová. ZO 58 1790/1996 Gavia arctica, samice, lok. Plzeň - Bolevec, dat. sběru 1. 1. 1934, starý sbírkový fond, lgt. neznámý, det. K. Hofman. ZM 18 N56/2005 Capreolus capreolus, lok. Holoubkov, tanková cesta, dat. sběru 3. 8. 2004, dar - úhyn, lgt. et det. P. Špelina. ZOH 2 1049/1967 Lanius sp. , lok. sine loc, dat. sběru 1. 1. 1967, starý sbírkový fond, lgt. neznámý, det. K. Hofman. Uložení části zoologické sbírky v prachotěsných skříních - část Oologie-vejce Uložení části zoologické sbírky- hnízda a hnízda s vejci v zásuvce ve skříni Uložení části zoologické sbírky - osteologický materiál Př. č. N24/2008 Inv. č. ZM24 Prase divoké, preparace P. Zedník, deponováno v expozici Př. č.N22-N23, Inv. č. ZM22-ZM23 Srnec obecný (samec,samice) dermoplastický preparát, preparace P. Zedník, deponováno v expozici N17/2009 ZM34 Lebka jezevce lesního, Máslovice, okr. Praha-východ, leg et det P. Zedník, osteologický materiál, preparace P. Zedník N21/2011 ZM40 Mustela nivalis, Rokycany-Borek, u loděnice, 1.1. 2010, leg. et det. P. Špelina, preparace: P. Špelina. 1002/1967 ZM2 Mustela erminea, sine loc, 1.1. 1967, det. K. Hofman, preparace: neznámý. N19/2011 ZM38 Mustela vison, Svojkovice, Lamanický (Lamancký) rybník, 1. 1. 2010, leg. et det. P. Špelina, preparace: P. Špelina. N14/2013 ZM49 Matres foina, Vitinka (okr. Rokycany), 11. 5. 2013, leg. et det. P. Špelina, preparace: P. Špelina. N11/2013 ZM46 Sciurus vulgaris, Záběhlá, 2. 3. 2013, leg. et det. M. Süssová, preparace: P. Špelina. N9/2013 ZM44 Talpa europea, Holoubkov, okraj lesa; 1. 4. 2012, leg. et det. M. Šandová, preparace: P. Špelina. 1005/1967 ZM5 Mus musculus, Kařez, 1. 1. 1937, det. K. Hofman, preparace: neznámý. N30/2013 ZM51 Sus scrofta juv., Holoubkov, leg. et det. P. Špelina, preparace: P. Špelina. N12/2011 ZO181 Garrulus glandarius, Rokycany-hřbitov, 1. 1. 2010, leg. et det. P. Špelina, preparace: P. Špelina. 1037/1967 ZO138 Lanius excubitor, sine loc, 1. 1. 1967, det. K. Hofman, preparace: neznámý. N44/2013 ZO223 Pyrrhula pyrrhus, Rokycansko, leg. et det. P. Moulis, preparace: P. Špelina. 1053/1967 ZOH6 Alauda arvensis hnízdo s vejci, sine loc, det. K. Hofman. 945/1967 ZOV46 Larus minutus, sine loc, 1. 1. 1934, det. K. Hofman. 985/1967 ZOV86 Larus canus, sine loc, 1. 1. 1934, det. K. Hofman. N8/2001 Z5 Sepia officinalis, lihový preparát, sine loc, 1. 1. 2000, det. J. Nobilisová, repreparace E. Gust. N5/2001 Z2 Emys europea, lihový preparát, sine loc, 1.1. 2000,det. M. Šandová, repreparace E. Gust. N4/2001 Z1 Sciurus vulgaris, lihový preparát, sine loc, det. M. Šandová, repreparace E. Gust. ZM 14 N12/2002 Vulpes vulpes, lok. Pavlovsko - Žďár, dat. sběru 1. 1. 2001, dar, lgt. et det. V.Tomášek. ZO 167 N26/2007 Garrulus glandarius, lok. Holoubkov, v zahradě, dat. sběru 7. 10. 2004, nález-úhyn, lgt. K. Kocourek, det. M. Šandová.