4 - Paleontologická

 1. Sbírkalupa Sbírka Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně
  ÚzemíPřevážná část nálezů pochází především z moravských lokalit se zaměřením na zlínský kraj a jeho nejbližší okolí. Jednotlivě je materiál doplněn položkami z Čech, Slovenska a světa.
  ObdobíV Muzeu jihovýchodní Moravy dříve existovala kvalitní paleontologická sbírka. V roce 1973 však došlo na stěhování geologických a zoologických sbírek do objektu starého muzea v zoo Lešná. Paleontologická podsbírka byla vinou nedostatku depozitárních prostorů nevhodně uložena ve vlhké sklepní místnosti zámku Lešná. Zde jim hrozil úplný rozpad. To byl hlavní důvod pro předání paleontologické podsbírky do jiných moravských muzeí (dnešního Muzea v Prostějově, Moravského zemského muzea v Brně, Slezského muzea v Opavě a Jihomoravského muzea ve Znojmě), k němuž došlo v letech 1985 - 1987. V roce 2005 byla založena kurátorkou Janou Šušolovou nová paleontologická sbírka, která je systematicky vytvářena a rozšiřována sběratelskou činností muzejního pracovníka - geologa a nákupem od soukromých sběratelů, případně dary.
  PředmětyPředmětem paleontologické sbírky je vytvoření časové škály, aby ve sbírkách byl materiál od jury (druhohory) až po čtvrtohory. Aby tak bylo možno v případě studia vidět typ horniny (který již např. sbírka obsahuje) a zároveň i fosilie, které se v dané hornině daného stáří mohou vyskytovat. Možnost sběru na našem území: vyskytují se zde makrofosilie, mikrofosilie a bioglyfy (= stopy po činnosti živočichů).
  Obor4 - Paleontologická
  Počet předmětů236
   Amonit - Rudice - Seč; na fosilii jsou povlaky limonitu Korál - Želechovice; Acantophyllum sp. Trilobit - Stínava; poměrně dobře zachované oko s částí cephalonu Klepýtko - Protocallianassa antiqua - Benátky u Litomyšle; na vzorku se nachází část nekompletně zachovaného račího klepýtka Křídlo švába - boskovická brázda; jemně vrstevnatá břidlice s dobře patrným neúplně zachovalým křídlem švába uložení sbírkových předmětů paleontologické podsbírky 1 uložení sbírkových předmětů paleontologické podsbírky 2 uložení sbírkových předmětů paleontologické podsbírky 3