10 - Historická

 1. Sbírkalupa Sbírka Muzea Boskovicka
  ÚzemíÚzemí České republiky, Evropa, Asie.
  ObdobíNejstarší předměty ve sbírce jsou z první poloviny 17. století. Sbírka byla poprvé prezentována v roce 1912, byla využita pro řadu stálých expozic, naposledy v r. 2012.
  PředmětySbírka obsahuje předměty užitého umění vytvořené od poloviny 17. století do konce 20. století, soubor předmětů, vztahujících se k cechovní výrobě z let cca 1600 - 1840, nástroje a výrobky boskovických cechů. Vedle toho je v souboru zastoupena i nepříliš rozsáhlá kolekce výtvarného umění zaměřená na boskovické malíře (Otakar Kubín, František Řehořek, ad.), pozůstalosti boskovických rodáků včetně předmětů dokládajících jejich osobní život. Součástí sbírky jsou i doklady k dějinám města a regionu v rozmezí let 1850 - 2000 včetně židovského města Boskovice a výrobky některých místních továren. Sbírka obsahuje více než 3300 předmětů.
  Obor10 - Historická
  Počet předmětů5312
   depozitář historický depozitář historický - obrazy depozitář historický depozitář historický depozitář historický - obrazy Ferule, boskovické rychtářské právo Cechovní korouhev obuvnického cechu, 19. stol. Plakát ONV v Boskovicích s výzvou občanům k zachování klidu, květen 1945 František Řehořek: Debatující muži, olej, plátno Otakar Kubín: Zátiší s ovocem, olej, plátno, 50. léta 20. stol. Prapor čtenářsko-zpěváckého spolku Velen, založeného roku 1863 Zámek s ozdobným kováním Štít hrnčířského cechu, olej, plátno, 1834 Jakob Alt: Vstup do Sloupské jeskyně, kolorovaná litografie, kol. 1850 Pohlednice zámku v Boskovicích, kol. 1910 Fotografie Otakara Kubína při práci, 50. léta 20. stol. Fotografie společenstva obuvníků, 1893 List s nebe, 19. století, nalezen v obecní truhlici ve Vratíkově Boskovická pravda, tiskovina vydávaná městským výborem KSČ v Boskovicích v roce 1968 a 1969 Faktura firmy Nathan Ultmann, Boskovice Album fotografií moravských učitelů věnované Petru Bílkovi, desky, 1870 „Za novou vesnici“, okresní zemědělské noviny Boskovicka vydávané ONV v Boskovicích, 1956 Pohlednice vydaná ke krajinské výstavě v Boskovicích 1912 Pavel Bačovský: Návštěva prezidenta Masaryka v Boskovicích, 16. 6. 1929, olej, plátno Portrét Františka Lipky, zakladatele Musejního spolku v Boskovicích a konzervátora Moravského musea, fotografie, atelier O. Čermák Založení dominikánského kláštera v Boskovicích posledními Zástřizlovci, olej plátno, konec 17. stol. Sv. Cyril a Metoděj, olej, plátno, J. Zelený, 1861, obraz na poutní prapor namalovaný „cyrilometodějským malířem“ na žádost boskovického kaplana L. Scholze při přípravách na cyrilometodějské miléniové Antonín Ferencz: Sv. Jakub, olej, plátno, 19. stol., sv. Jakub je patronem boskovického farního kostela Fotografie náměstí v Boskovicích, 1901 Jmenovací dekret pro Františka Jaruška čestným občanem města Boskovic, 1903 Cyklostylový leták z roku 1968