4 - Paleontologická

  1. Sbírkalupa Sbírka Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
    PředmětyFosilie, převážně trilobiti, brachiopodi a graptoliti. Na vytvoření sbírky se podíleli svými kolekcemi nejvíce Vladimír Havlíček (ramenonožci), Jaroslav Kraft (graptoliti) a Karel Holub (tzv. rokycanské kuličky). Zajímavostí je kolekce kambrické fauny brakických vod z lokality Kočka.