CES

img

Vážení uživatelé systému CES on-line.

Dovoluji si vás přivítat v internetovém prostoru, který je věnován Centrální evidenci sbírek muzejní povahy (CES) Ministerstva kultury České republiky. Podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů je CES veřejnosti přístupným informačním systémem s dálkovým přístupem - seznamem sbírek, které jsou uchovávány, doplňovány, spravovány a využívány ve veřejném zájmu a činnosti těch, kdo se o ně starají, je nebo může být dotována z veřejných rozpočtů.

Elektronická podoba centrální evidence přináší v textech a fotografiích základní seznámení se specifickým kulturním bohatstvím, které dále můžete poznávat prostřednictvím stovek expozic a výstav v muzeích a galeriích, případně sbírkách soukromých nebo právnických osob po celé České republice.

Přeji vám mnoho zajímavých zážitků.

Mgr. Pavel Hlubuček,
ředitel Odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury